<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproepen Professionalisering

25 januari 2018

In 2017 zijn wederom twee oproepen uitgezet om de professionalisering van het ontwerpveld verder aan te moedigen en om de beroepspraktijk en de infrastructuur te verduurzamen: de Open Oproep Professionalisering Ontwerpprakijk III en de Open Oproep Professionalisering Platforms Vormgeving en Digitale cultuur. De oproepen zijn gericht op het vinden van een balans tussen artistieke ontwikkeling en ondernemerschap. De adviseurs van beide oproepen zien dat de aanvragers steeds scherper worden in wat professionalisering voor hen kan betekenen én in het uitwerken van strategieën om het te realiseren.

ontwerppraktijk
De Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk werd voor het derde opeenvolgende jaar uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving om ontwerpers en kleine ontwerpbureaus in de gelegenheid te stellen tijd vrij te maken en activiteiten te ontwikkelen om zich te richten op de toekomst.
Drie adviseurs Femke Dekker, Marleen Engbersen en Yassine Salihine bogen zich over 28 voorstellen en selecteerden 7 voorstellen.

selectie
De geselecteerde ontwerpers en ontwerpbureaus zijn werkzaam binnen uiteenlopende disciplines binnen de vormgeving, maar nemen elk een bijzondere positie in in het veld. Het betreffen stuk voor stuk studio's die al enkele jaren werkzaam zijn en inmiddels een bewezen praktijk en portfolio hebben opgebouwd. De ontwerpers hebben consequent gewerkt aan kwaliteit in hun werk en projecten en zijn daarmee aantoonbaar van betekenis voor de ontwikkeling van het vakgebied. Ook blijkt uit hun voorstellen dat ze zich goed realiseren wat hun positie is en wat hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden zijn. Dit bewustzijn, dat uit hun werk en praktijk speekt, vinden de adviseurs van groot belang. Het sluit aan op een toekomstgerichte visie voor het ontwerpveld.

beoordeling
De adviseurs vinden dat de geselecteerde ontwerpers hun toekomstvisies goed inhoudelijk weten te verwoorden en zien in de beoogde strategieën de logische antwoorden om hun visie te realiseren. In de voorstellen is duidelijk uiteen gezet waar de ontwerpers tegenaan lopen en waarom ze op dit moment tijd willen inplannen om aan hun toekomst te werken. De strategieën zijn gericht op de toekomst én op het nemen van de regie over de eigen praktijk om een zakelijk structuur uit te bouwen die de zakelijke ontwikkeling ondersteunt.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus geselecteerd:
Christien Meindertsma
Studio Harm Rensink
Studio Mosquito
Trapped in Suburbia
Afaina de Jong
R.L. van Bladel
Children of the Light

De adviseurs merken op dat veel aanvragen nog weinig blijk geven van inzicht in betekenisvolle plannen voor de eigen praktijk. Zij zien in een aantal voorstellen dat de toekomstvisies nog niet goed zijn uitgedacht en dat de beoogde professionalisering niet voldoende inhoudelijk is ingezet. De geselecteerde voorstellen komen allemaal van ontwerpers en bureaus die al enige tijd bezig zijn en die inmiddels kunnen terug kijken op veel praktijkervaring en nu heel weloverwogen een nieuwe stap willen maken.

 • Trapped in Suburbia


 • platforms
  De Open Oproep Professionalisering Platforms werd voor de tweede keer uitgezet (vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma's). Deze keer was de oproep gericht op zowel platforms actief binnen vormgeving als binnen digitale cultuur. Drie adviseurs Amal Alhaag, Roy Cremer en Angelique Spaninks selecteerden 8 voorstellen uit 17 ingediende voorstellen.

  selectie
  De geselecteerde platforms vervullen volgens de adviseurs ieder een belangrijke positie binnen hun discipline. Deze partijen weten goed inzicht te geven in de ontwikkelingen die ze doormaken en de positie die ze innemen. De adviseurs waren onder de indruk van hoe duidelijk de geselecteerde platforms voor ogen hebben wat ze willen bereiken én hoe ze dat moeten bereiken met realistische voorstellen. Ook zijn de adviseurs positief over de aandacht voor het bereiken van de doelgroepen en het versterken van betrokkenheid van relevante doelgroepen bij de platforms.

  De voorstellen van de volgende platforms zijn geselecteerd:
  Stichting Rambler Amsterdam
  Stichting The Dutch Institute of Food&Design
  Goys & Birls
  Thomas Dahm
  Stichting Jack
  Tuff B.V.
  Stichting Wobby.club
  De Monsterkamer

  advies
  Kritisch waren de adviseurs over het inzetten van het eigen netwerk voor het vinden van experts en adviseurs. De adviseurs raden aan om ook verder te kijken dan wat voor de hand ligt en om buiten de eigen kring te kijken. Hiermee kunnen daadwerkelijk nieuwe visies en inzichten worden opgedaan.

  terugblik
  De adviseurs moedigen ontwerpers en platforms aan om tijd vrij te maken voor reflectie op de eigen praktijk. Zij stellen dat met een bijdrage uit deze oproepen het ondernemerschap wordt gesteund, waardoor uiteindelijk meer kan worden gefocust op innovatie en artistieke kwaliteit. De adviseurs hopen dan ook dat de resultaten van de professionalisering niet beperkt blijven tot de praktijk van de aanvragers zelf, maar dat die gedeeld worden en het veld bereiken. Zowel ontwerpers als platforms zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Kennisdeling en het elkaar stimuleren willen zij daarom graag aanmoedigen.

  Foto bovenaan: Christien Meindertsma