<
actueel / nieuws
  • Afbeelding: Diane Berg

Selectie Oproep Onderwijsomgeving

12 februari 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in september 2014 op om een voorstel in te dienen dat is gericht op onderzoek naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs. Uit 36 inzendingen zijn zes voorstellen geselecteerd.

De Open Oproep Onderwijsomgeving maakt deel uit van het AARO programma Onderwijsomgeving. De voorstellen zijn voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit drie externe adviseurs; Madeleine Maaskant, voorzitter van de selectiecommissie, hoofd afdeling gebouwen Natuurmonumenten en bestuursvoorzitter Stichting Archiprix, Harry Abels, IAA Architecten en Maarten Jan van 't Oever, docent Grafisch Lyceum Rotterdam en docent Willem de Kooning Akademie, Rotterdam.

Algemene indruk
Het niveau van de inzendingen was hoog. Vele voorstellen zijn helder geformuleerd met een duidelijk plan van aanpak, een gedegen onderzoeksmethodiek en een scherp idee van het eindproduct. Tevens beogen veel aanvragers een interdisciplinaire aanpak en wordt er samengewerkt met zeer ervaren partijen. Echter, een meerderheid van de voorstellen kenmerkt zich door een minder specifieke aanpak. De commissie heeft met name waardering voor persoonlijk engagement en visie. Na lang beraad is de commissie tot zes voorstellen gekomen, waarvan zij de potentie tot uitwerking naar een gedegen projectvoorstel ziet. Daarbij heeft zij een variabel palet voor ogen waarbij de vraagstelling vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd zoals de stedelijke context, de onderwijsvisie, de analyse van het gebouwtype, en vanuit het interieur.

Selectie
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gekeken naar de relevantie van de vraagstelling en de aansluiting daarvan bij de opdracht van het ministerie van OCW. Daarnaast is gekeken naar het plan van aanpak, de onderzoeksmethodiek, het beoogde resultaat en de coherentie tussen bovenstaande onderdelen. Verder is gelet op de expertise van de betrokken partijen en de samenstelling van het team.

De volgende voorstellen zijn boven de andere inzendingen verkozen:

Bouwen met visie in het beroepsonderwijs: Gratwanderung
Ruimtelijke strategieën voor een zelfbewust beroepsonderwijs
Werkplaats Centraal
Van Eiland naar Schakel
Stad als school
Flex Test ROC