<
actueel / nieuws

Selectie Talentontwikkeling in Internationale Context

13 oktober 2016

In juni 2016 schreef het Stimuleringsfonds voor de derde en laatste maal de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context uit. De oproep richtte zich op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur).

Er is een breed palet aan voorstellen ingediend, van ontwerpend onderzoek tot toegepast ontwerp en het ontwikkelen van autonoom werk. Opvallend is dat in deze ronde vooral jong talent een aanvraag heeft ingediend. Ook merkte de commissie op dat er relatief veel goede voorstellen vanuit de discipline e-cultuur zijn ingediend en minder vanuit de discipline architectuur.

Selectiecommissie
De voorstellen werden voorgelegd aan de selectiecommissie: architect Afaina de Jong, oprichter van creative agency AFARAI, Annemartine van Kesteren, curator en conservator design bij Museum Boijmans van Beuningen en Tanja Koning, curator digitale cultuur en creative director Future Flux Festival. Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs gelet op de kwaliteit van de artistieke visie van de aanvrager. Voorstellen die een uitzonderlijke artistieke visie, professionele ontwikkeling en de wisselwerking tussen aanvrager en internationale partner combineren tot een elkaar versterkend geheel hebben de voorkeur van de adviseurs. Ook de maatschappelijke en culturele relevantie van de voorstellen is getoetst. Er is gekeken naar de expertise van de samenwerkingspartners en de aard en vorm van de samenwerking.

Uit de vijfentwintig inzendingen werden de volgende zes voorstellen gekozen:

Ineke Hans – Studio|Salon, Londen
Moniek Driesse – A Drop of Water on a Hot Plate, Mexico-Stad, Mexico
Studio Gabriel A. Maher – Seductive Criticism, Londen, Engeland
Iamdazita – University of Arizona, Tucson, VS
Thomas Ankersmit & CTM/Berghain – Berlijn, Duitsland
Nicky Assmann – The Abysses of the Scorching Sun, Leuven, België

De adviseurs zagen bij veel voorstellen dat de samenwerkingspartners, één van de voorwaarden in de Open Oproep, een uitstekende reputatie hebben, maar dat de opzet van de samenwerking vaak niet gericht was op het versterken van de professionele en artistieke ontwikkeling van het talent. Voor een aantal voorstellen geldt dat ze in de uitwerking van het plan onvoldoende inzicht geven in de aanpak en opzet van het project en de inbreng van de internationale partner, waardoor de mogelijke resultaten zich niet goed lieten beoordelen.

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Het programma is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie. Bekijk de Open Oproep uit 2016 hier.

Beeld: Nicky Assmann, Radiant 2015 Solo expositie TENT. Foto: Aad Hoogendoorn