<
actueel / nieuws

Selectie tijdelijke regeling Digital Heritage x Public

08 december 2020

Om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren stelde het kabinet op initiatief van de minister van OCW in 2019 en 2020 extra middelen beschikbaar aan Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor drie elkaar aanvullende regelingen. De regeling Digital Heritage x Public van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een tijdelijke regeling gericht op projecten van ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen.

In twee aanvraagrondes, elk gesplitst in een ontwikkelingsfase en een realiseringsfase, zijn in totaal 45 projectvoorstellen voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit Floor van Spaendonck (voorzitter), Danielle Kuijten, Maarten Zeinstra en Richard Vijgen. In maart en september 2020 zijn veertien projecten geselecteerd voor de tweede fase.

De adviescommissie was over het geheel genomen onder de indruk van de verscheidenheid en kwaliteit van de ingediende aanvragen. Het fonds heeft voor de regeling voorstellen ontvangen van grote en kleine ontwerpbureaus, en van grote en kleine erfgoedinstellingen. De regionale spreiding van deze instellingen is sterk: er werden voorstellen ingediend met betrekking op onder andere Limburg, Zeeland, Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Friesland en Groningen. Opvallend is dat het doel en de opzet van de projecten zeer uiteenlopend zijn, en dat er ook in thematiek en vorm sprake is van een grote diversiteit. De voorstellen begeven zich bijvoorbeeld op het vlak van geschiedenis, journalistiek, film, natuurhistorisch erfgoed, academisch- en artistiek onderzoek. Bijzonder interessant bij deze regeling voor consortia van ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen is het spanningsveld gebleken tussen de mate waarin de ontwerper zijn signatuur meegeeft aan het project en de wijze waarop dit de duurzaamheid van het project beïnvloedt. Binnen de projecten wordt een visie ontwikkeld op de houdbaarheid, kwetsbaarheid en levensduur van het project, maar ook op elementen zoals intellectueel eigendom, (her)gebruik en/of open source-ontwikkelingen.