<
actueel / nieuws

Selectie Zelforganisatie in de Zorg

21 november 2013

De Open Oproep Zelforganisatie in de Zorg, die het Stimuleringsfonds in september 2013 uitschreef i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft 33 voorstellen opgeleverd, waarvan vijf voorstellen zijn geselecteerd.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een externe deskundige, die het fonds hebben geadviseerd bij het bepalen van de selectie. Helene Wüst, Raad van bestuur Woon Zorg Centrum IJsselheim, was als externe deskundige bij de beoordeling en selectie betrokken.

Oproep
Deze Open Oproep focust op de veranderde situatie in de zorg. Door aanpassingen in de verdeling van zorgbudgetten krimpt de institutionele zorg, maar alternatieven die aansluiten bij de groeiende vraag naar maatwerk en kleinschaligheid ontbreken. Het Stimuleringsfonds riep op interdisciplinaire oplossingen te genereren voor de veranderingen in de organisatie en huisvesting van de zorg waarin aandacht voor veranderingen in het opdrachtgeverschap en de consequenties daarvan voor ontwerpers centraal staan. De Open Oproep is uitgeschreven in het kader van het I&M programma Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap.

Selectie
De volgende 5 projectvoorstellen zijn boven de andere inzendingen verkozen:

Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis
Van Bergen Kolpa Architecten
Werk voor mensen met een beperking
FORESTI/Grolleman-Wilting
Antroposofie als katalysator voor verandering in de organisatie en huisvesting van zorg
Drost + van Veen architecten
Grijstinten in de Tussenmaat
Bureau Ritsema
Wonen zonder zorg(en)?
Jefvanderputte architectuur

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.

Foto bovenaan: Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis, Van Bergen Kolpa Architecten