<
actueel / nieuws

SfA breidt uit

13 december 2011

Met ingang van 1 januari 2012 worden een aantal subsidieregelingen overgedragen van het FBKVB en de Mondriaan Stichting naar het SfA. FBKVB en de Mondriaan Stichting fuseren tot één fonds voor de beeldende kunst.

Aanvragers voor individuele subsidies op het gebied van vormgeving en bouwkunst (voorheen FBKVB) kunnen volgend jaar terecht bij het SfA, dat ook de internationale projecten op het gebied van vormgeving (voorheen MS) gaat ondersteunen. In 2013 volgt dan de uitbreiding van het SfA met eCultuur.

De uitbreiding in 2012 omvat drie regelingen. Alle individuele subsidies zijn ondergebracht in de nieuwe Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving. In de nieuwe opzet worden geen inkomenssubsidies meer verstrekt; alle subsidies krijgen het karakter van een projectsubsidie.

Binnen de Deelregeling Vormgeving zijn alle andere projectvormen ondergebracht die geen betrekking hebben op de talentontwikkeling van jonge ontwerpers.

Alle projecten die plaatsvinden in het buitenland en die gericht zijn op internationale promotie, kennisontwikkeling en kennis uitwisseling, vallen onder de Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving. Met deze drie regelingen is de structuur van subsidieverlening vereenvoudigd, terwijl er tegelijkertijd qua werkingssfeer zo weinig mogelijk is gewijzigd.

Zodra de nieuwe regelingen door OCW zijn goedgekeurd, zullen deze ondermeer via de website van het SfA worden bekendgemaakt.