<
actueel / nieuws

Showcase for Unsolicited Architecture

12 januari 2012

Op 17 januari vindt de eerste publiekspresentatie plaats van 'Showcase for Unsolicited Architecture'. Drie teams presenteren de resultaten van hun ontwerpend onderzoek aan de hand van een bidbook waarin de kansen van de voorstellen zijn verkend. Tijdens de avond worden de bidbooks aan de (toekomstige) partners van de teams overhandigd, als een eerste stap naar realisatie van de plannen.

Deelnemende teams
Het samenwerkingsverband temp.architecture van Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet werkte de afgelopen maanden samen met adviseur gebiedsontwikkeling Paul Jorna van BBN adviseurs aan hun voorstel Urban Pioneers Zeeburgereiland. Een onderzoek naar de realisatiekansen van een alternatief model voor stedelijke ontwikkeling van dit gebied.

Reactivering publieke ruimte
Het tweede voorstel is een ontwerpend onderzoek naar performatieve ruimten van het bureau Lilith Ronner van Hooijdonk en het vomgeverscollectief Conditional Design van Luna Maurer en Roel Wouters. Vanuit de hypothese dat de sleutel tot reactivering van de publieke ruimte, het performatief maken van ruimte is, ontwikkelde het team een ontwerpinstrumentarium.

Binnenstedelijk sporten
Het derde team, Shift architecture urbanism en landschapsarchitect Paul Zuidgeest, verrichtte onderzoek naar binnenstedelijk sporten. Aan de hand van een concrete casus op de Rotterdamse Binnenrotte onderzochten zij hoe binnenstedelijke sportplekken kunnen worden geprogrammeerd en welke alternatieve business cases hiervoor kunnen worden ontwikkeld.

Studio for Unsolicited Architecture
Studio for Unsolicited Architecture is een initiatief van het NAi en het (voorheen) Fonds BKVB. De Studio wil een bijdrage leveren aan de groeiende praktijk en toenemende ontwikkeling van zelfinitiatieven binnen de ontwerpsector. Het biedt een podium voor experiment en innovatie op het gebied van complexe maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

Afgelopen december werden voor de tweede ronde van Unsolicited Architecture de volgende teams geselecteerd: Erno Langenberg, René Kuiken en Jan Heijns, een team bestaande uit Dingeman Deijs, Jeroen Atteveld en Karin Christof en een team met Lucas Zoutendijk, Eric Frijters, Cees van der Veeken en Robbert Snep. Zij ontvingen voor het komende half jaar financiële ondersteuning om hun onderzoeksvoorstel verder uit te diepen en te komen tot een bidbook.

Waar en Wanneer

Dinsdag 17 januari 2012
Aanvang: 20:00 uur (auditorium open 19:45 uur)
Voertaal: Nederlands
Locatie: Auditorium NAi (Museumpark 25, Rotterdam)
Toegang: gratis na registratie

Inschrijven