<
actueel / nieuws

Slotbijeenkomst prijsvraag

18 maart 2011

Nieuw Elan voor buurten uit de jaren '70 en '80,
Groot onderhoud als culturele opgave.

Op donderdag 17 maart vond de slotbijeenkomst plaats van de prijsvraag die het SfA samen met vier woningbouwcorporaties organiseerde. Tijdens de middag zijn de deelnemende teams in de gelegenheid gesteld om hun plannen van een korte toelichting te voorzien. De voorstellen waren met name gericht op flexibele strategieën en processen met een belangrijke rol voor bewonersparticipatie. Er werden weinig tot geen eindbeelden geschetst, waardoor de voorgestelde losse ingrepen weinig samenhang vertoonden. Deze constatering leidde tot een interessante zaaldiscussie, waarin de teams stelling namen tegen de eindbeeldplanning.

Het failliet van de blauwdrukplanning is inmiddels algemeen geaccepteerd, maar er is een verschil tussen vastgestelde eindbeelden en eindbeelden die richting geven aan de organisatie van het procesontwerp. Strategieën zouden precieze oplossingen moeten aandragen voor specifieke opgaven en moeten daarnaast flexibel en algemeen genoeg zijn om op veranderende condities in te kunnen spelen. Eindbeelden hebben daarbij een belangrijke rol in de communicatie van keuzemomenten. Het is juist de ontwerper die strategieën kan verbeelden en consequenties van keuzes inzichtelijk kan maken. De tijd van het totale eindbeeld en de gephotoshopte rollerskater is voorbij. In de huidige economische situatie zijn de financiële mogelijkheden beperkt, waardoor ingrepen gefaseerd moeten worden uitgevoerd.

Het voorstel 'de Mirakelsteeg als ruimtelijke onderneming' beantwoordde volgens de vakjury het beste aan deze visie. Zij beargumenteerde het voorbeeldstellende karakter dat uitgaat van dit voorstel en verkoos het tot algemene winnaar van de prijsvraag. Ter afsluiting van de middag maakten de deelnemende corporaties de lokale prijswinnaars bekend. Met deze teams zullen zij de lokale opgaven verder uitwerken.

'Mirakelsteeg als ruimtelijke onderneming' (Winnaar algemeen)
Team: Han Dijk, Bart Schrijnen, Emile Revier

'Op m'n plek' (Winnaar Mitros)
Team: Wouter van Alebeek, Maaike Poppegaai, Rene Kuiken

'Van Erfgoed naar Goed erf' (Winnaar Com·wonen)
Team: Karin Dorrepaal, Saskia Oranje, Annet van Otterloo, Peter-Paul Smoor

'Nieuw elan voor Ammunitiehaven' (Winnaar Haagwonen)
Team: Pieter Theuws, Rick ten Doeschate, Jaap van der Salm

'Mirakelsteeg als ruimtelijke onderneming' (Winnaar Portaal)
Team: Han Dijk, Bart Schrijnen, Emile Revier