<
actueel / nieuws

Sluitingsdata 2010

20 januari 2010

Het SfA heeft verschillende subsidiemogelijkheden. Het fonds subsidieert geen bouwproductie, maar culturele projecten die een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van de ontwerpende disciplines, (internationale) kennisuitwisseling en kennisoverdracht. Het fonds beschikt over de Basisregeling architectuur en de deelregeling voor internationale projecten. Ook in 2010 heeft ontwerpend onderzoek prioriteit. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de deelregeling: Onderzoek en ontwerp.

Sluitingsdata voor 2010
Basisregeling architectuur en Deelregeling Onderzoek en Ontwerp:
15 maart, 1 juni, 15 augustus en 15 oktober
Deelregeling Internationale Projecten:
1 april, 15 juni, 1 oktober
Tip: probeer uw aanvraag enige tijd voor de sluitingsdatum aan het fondsbureau voor te leggen. Hierdoor heeft u meer tijd om eventuele wijzigingen door te voeren en/of naar aanleiding van onze opmerkingen het voorstel aan te scherpen.

Het aanvraagformulier is licht gewijzigd en vanaf nu te downloaden van de website.
Tip: gebruik de recente versie van Acrobat Reader en open het bestand niet als voorvertoning

Voor meer informatie over de regelingen en het indienen van een aanvraag kunt u de website raadplegen of contact opnemen met de stafmedewerkers van het SfA, 010-436.16.00