<
actueel / nieuws

Sluitingsdata 2012

13 december 2011

De sluitingsdata van de subsidieregelingen in 2012 zijn vastgesteld. Noteer ze alvast in uw agenda.

Aanvragen voor de Basisregeling Architectuur en de Deelregeling Onderzoek en Ontwerp kunnen worden ingediend voor de eerste ronde: sluitingsdatum is 7 januari.
De Deelregeling Stedenbouw sluit op 15 januari.
Voor projecten die in het buitenland plaatsvinden en waarbij Nederlandse ontwerpers zijn betrokken kunt u een aanvraag indienen bij de Deelregeling Internationale Projecten Architectuur. Deze sluit op 7 februari.

Advies
Het is raadzaam om voorafgaand aan een sluitingsdatum een conceptplan of –aanvraag aan het fondsbureau voor te leggen. Meer informatie is te vinden onder Subsidies. Hier kunt u ook de aanvraagformulieren te downloaden. In de projectendatabase zijn projecten verzameld die eerder in een bepaalde subsidieregeling zijn gehonoreerd.

Vormgeving
De sluitingsdata voor de subsidieregelingen gericht op de discipline Vormgeving worden later bekendgemaakt.