<
actueel / nieuws

Spelenderwijs ontwerpen aan de stad

13 januari 2016

Play the City ondersteunt conventionele processen van stedelijke ontwikkeling met City Games waarin alle betrokkenen samen ideeën bedenken. Van Almere tot Kaapstad blijkt het zeer effectief.

'City Gaming heeft zijn effect inmiddels bewezen in Nederland, België, Turkije, Albanië en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika is het niet alleen effectief gebleken voor het vormen van gedeelde stedelijke toekomstvisies, maar ook voor het oplossen van conflicten tussen verschillende partijen,' zegt Ekim Tan, oprichtster van Play the City. De spelmethode dient afhankelijk van de situatie verschillende doelen en bleek in Kaapstad een uitstekende manier om tegenover elkaar staande partijen bij elkaar te brengen. In het najaar van 2014 is daar, met steun van het Stimuleringsfonds, voor de eerste keer een spel gespeeld in het kader van Kaapstad World Capital of Design.

Onder de titel Play Cape Town speelden tachtig stakeholders in de township Khayelitsha de City Game om plannen te maken voor de ontwikkeling van het Central Business District, het centraal gelegen winkelgebied. In het najaar van 2015 werd opnieuw een spel georganiseerd voor een ander deel van Khayelitsha en voor 2016 staan alweer zes games op het programma in de township.


  • Conflictoplossend
    'Deze methode van stadsplanning blijkt erg geschikt voor het Zuid-Afrika van na de Apartheid door de conflictoplossende werking,' zegt Tan. 'Het spel brengt mensen met elkaar in gesprek en helpt tot beslissingen te komen. In Nederland werkt het net andersom. Hier hebben we door de poldermentaliteit de neiging om te veel te praten. Dan helpt een City Game om juist sneller tot beslissingen te komen.'

    Play the City is voortgekomen uit Tans promotieonderzoek naar zelforganisatie bij stadsontwikkeling aan de TU Delft. Tan constateerde dat de toekomstvisies van burgers, experts en andere betrokkenen op stadsontwikkeling vaak ver uiteen liggen. Het stadsspel is een methode om al die betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen en tot gezamenlijke oplossingen te laten komen. De aanpak werd voor het eerst beproefd in Almere voor de wijk Wierden. Het is sindsdien ook in Amsterdam, Den Haag, Brussel, Istanbul en Tirana toegepast. En nu dus al twee keer in Kaapstad.

  • Alternatief winkelcentrum
    Play Cape Town, het eerste stadsspel in 2014, leverde onder meer op dat de lokale, informele winkeliers en grondeigenaren met elkaar in contact kwamen en tot de vorming van een soort alternatief winkelcentrum kwamen. Ook werden afspraken gemaakt voor een beter huurbeleid.

    De Khayelitsha Community Trust was zo enthousiast over de behaalde resultaten dat het Play the City vroeg om terug te keren. In november 2015 werd in een nieuw stadsspel een ander deel van de township onder de loep genomen. Daar kwam uit dat er behoefte is aan betere voorzieningen voor onder meer sport, onderwijs en sociale en creatieve activiteiten. In volgende sessies komen weer andere gedeelten van de Khayelitsha aan bod.

website

www.playthecity.nl