<
actueel / nieuws

sQuare | een nieuwe leerplek voor creatief vakmanschap

27 juni 2017

Hoe kunnen we creatieve vakmensen opleiden voor de snel veranderende arbeidsmarkt? Met sQuare willen het Stimuleringsfonds en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC Amsterdam een toekomstgerichte leer- en werkplek realiseren voor alumni van creatieve mbo opleidingen. Sinds januari 2017 werken zes ontwerpers samen met onderwijsexperts, startende vakmensen en business strategen aan de ontwikkeling van sQuare.

Mbo'ers die zijn opgeleid aan creatieve opleidingen zijn echte vakmensen; ze hebben hele specialistische vaardigheden als meubelmaker, media vormgever of event programmeur. De creatieve praktijk verandert echter continu, waardoor nieuwe manieren van werken, netwerken, professionaliseren en ondernemen onmisbaar zijn voor de creatieve vakman- of vrouw van de toekomst. 'Startende vakmensen hebben dergelijke vaardigheden op deze jonge leeftijd vaak nog niet voldoende ontwikkeld', zegt Danielle Habets, voorzitter van de directie MBO College Zuid. 'Juist daarom willen we de leerlijn voor mbo afgestudeerde creatieve vakmensen innoveren.'

verlengde leerlijn
Volgens Marieke Gervers (Practor Creatief Vakmanschap) willen vrijwel alle startende vakmensen doorleren na hun mbo-opleiding en beter worden in hun vakmanschap. Maar dit willen ze wel doen op een manier die bij hen past: door te werken, te maken en te doen. 'Het hbo biedt onvoldoende mogelijkheden voor die praktijkgerichte doorontwikkeling', stelt Gervers. 'Daardoor stapt het merendeel van de afgestudeerde vakmensen veel te vroeg uit de formele leerlijn en wordt hun potentieel niet volledig benut. Ik zie dat als economische en sociale kapitaalvernietiging.'


 • werken en leren
  sQuare is een community bestaande uit startende vakmensen, alumni die al langer actief zijn in het werkveld, opdrachtgevers en experts uit diverse vakgebieden. De community bestaat online, maar heeft ook een fysieke plek. De combinatie van leren en werken staat centraal bij sQuare. De 'Academy' zal een modulair en interdisciplinair lesaanbod aanbieden, waarbinnen studenten een eigen lespakket kunnen samenstellen. Binnen de 'Agency' zullen opdrachten worden uitgevoerd voor opdrachtgevers en kan acquisitie van opdrachten plaatsvinden. Gervers: 'sQuare moet een plek zijn waar creatief talent zich in een veilige en vertrouwde omgeving professioneel verder kan ontplooien en bij kan leren wat op dat moment nodig is.'

  ontwerpend onderzoek
  Het multidisciplinaire team dat werkt aan de ontwikkeling van sQuare is momenteel aan het ontwerpen aan de community, de lesmodules, de fysieke plek en de communicatiestrategie. Daarbij gebruiken ze de methode van ontwerpend onderzoek. Door het maken van prototypes worden ideeën tastbaar en kunnen oplossingen in de praktijk worden getest. Jetske van Oosten, betrokken bij het traject vanuit het Stimuleringsfonds: 'ontwerpers zijn getraind om anders te denken en bezitten specifieke kwaliteiten die nodig zijn in situaties waarbij je aan het begin nog niet precies weet hoe het er aan het eind uit gaan zien.'

  vervolg
  De contouren van sQuare tekenen zich inmiddels af. Nieuwe afgestudeerden kunnen zich vanaf 1 september 2017 aanmelden via de website. Met deze 'early birds' zal in co-creatie verder worden gebouwd aan sQuare.