<
actueel / nieuws

Stad als school / school als stad | Matthijs de Boer Stedenbouw ism Atelier Pro

team

30 november 2015

Met het onderzoek Stad als school / school als stad beoogt Matthijs de Boer, in samenwerking met Atelier Pro, de toekomstkansen te onderzoeken van ROC's, MBO's en VMBO's. Het onderzoek brengt deze onderwijsgebouwen in relatie tot hun locatie in beeld te brengen. Ook wil De Boer de interactie tussen stad en school verder ontwikkelen. Daarvoor worden zowel aanpassingen aan de gebouwen als aan de ruimtelijke context van de gebouwen voorgesteld. Er worden voor een aantal karakteristieke locaties en (bestaande) onderwijsgebouwen ontwerpstudies gemaakt die concreet de toekomstmogelijkheden in beeld brengen.

Deze case studies worden zodanig gepresenteerd dat ze als voorbeelden kunnen dienen voor ROC's en VMBO's en de gemeenten waar ze gevestigd zijn of worden. De ontwerpstudies worden gebaseerd op 3 pijlers: inventarisatie van (bestaande, recente) gebouwen voor ROC, MBO en VMBO; de analyse en typologie van de locaties en van de gebouwen, dus stedenbouwkundig en architectonisch; en de beschrijving van de te verwachten veranderingen in het (beroeps-) onderwijs zelf door experts en mensen uit de praktijk van het onderwijs.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving.