<
actueel / nieuws

Stadslandbouw

25 november 2011

Als alternatief voor de traditionele landbouw ontstaan steeds meer initiatieven in de stad. Ondernemers zien mogelijkheden om innovatieve landbouwbedrijven op te zetten. Voor ontwerpers een kans om juiste locaties te vinden en voorstellen aan te dragen voor toepassingen en bijbehorende ontwerpoplossingen.

Thema's
Het verbouwen van voedsel in de stad is een fenomeen waaraan diverse doelstellingen worden opgehangen. Thema's als duurzaamheid, sociale cohesie, verbeteren publieke ruimte en educatie spelen hierin een rol. Wat is de waarde van stadslandbouw voor de stad? Voor bijvoorbeeld de verduurzaming van gebouwen en de stedelijke omgeving?

Symposium
Op 5 december presenteert Eetbaar Rotterdam in samenwerking met Paul de Graaf het onderzoek Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam waarin hij kansrijke stadslandbouwtypen identificeert en in kaart brengt waar de kansen liggen voor vormen van stadslandbouw in Rotterdam. Het rapport wordt in ontvangst genomen door Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte. Lay-out #18 wordt gelijktijdig aangeboden.

Tijdens workshops staan vijf thema's centraal. Doel is uiteenlopende partijen uit de stad en uit de landbouw bij elkaar te brengen om tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen:

Stadslandbouw als alternatieve vorm van openbaar groenbeheer;

Stadslandbouw als aanjager voor duurzame renovatie van bestaande gebouwen;

Ondernemerskansen en nieuwe werkgelegenheid door stadslandbouw;

Stadslandbouw als waardecreërende functie voor stad en omgeving;

Potenties van vormen van stadslandbouw voor de reguliere agrosector (speciaal thema Innovatienetwerk)

Lay-out #18
In Lay-out #18 onderzoekt Paul de Graaf de ruimtelijke mogelijkheden voor stadslandbouw in Rotterdam. Hij koppelt stadslandbouw aan een verdienmodel in synergie met bestaande functies, zoals restaurants, afvalstromen en markten. Voor Rotterdam bracht hij potentiële locaties voor een aantal typen landbouwbedrijven in beeld. Met vier voorstellen voor bekende Rotterdamse locaties wordt het onderzoek concreet gemaakt.
Begin december wordt dit nummer verspreid. Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar sfa@architectuurfonds.nl

In het dossier Stadslandbouw zijn meer onderzoeksprojecten over dit onderwerp te vinden die tot stand zijn gekomen met financiële ondersteuning van het SfA.

De inschrijving voor het symposium is helaas gesloten. Meer informatie