<
actueel / nieuws

Startbijeenkomst Architectuur- en ontwerpbeleid 2012+

13 oktober 2011

Het kabinet werkt aan een nieuwe visie op architectuur en ruimtelijk ontwerp als opvolger van de huidige visie Een cultuur van ontwerpen (2009-2012).

Op donderdag 20 oktober vanaf 14.00 uur organiseren de ministeries OCW en IenM een startbijeenkomst onder leiding van Guido Wallagh in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Programma
13.30-14.00 Inloop
14.00-14.05 Welkom door Judith van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur & Media OCW

Deel 1 Een veranderende context voor architectuur- en ontwerpbeleid
14.00-15.00 Inleiding over de maatschappelijke en politieke context door Monique Vogelzang, directeur Kunsten OCW

Agendering van de actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven door Jan Brouwer namens het College van Rijksadviseurs

Kijk op de nieuwe opgaven en ontwerppraktijk door Henk Ovink, directeur Ruimtelijke ontwikkeling IenM

Deel 2 Verkenning van de nieuwe werkpraktijk
15.00-17.00 Wat vraagt de veranderende context van de verschillende spelers (onderwijs, onderzoek, opdrachtgevers en ontwerpers) en wat kan het architectuur- en ontwerpbeleid daarin betekenen?

Discussie I 'Onderwijs- en onderzoekspraktijk'
Discussie II 'Nieuwe opdrachtgevers'
Discussie III 'Ontwerppraktijk'

Eerste conclusies ten behoeve van het architectuur- en ontwerpbeleid 2012+ en afsluiting door Henk Ovink, directeur Ruimtelijke ontwikkeling IenM en Monique Vogelzang, directeur Kunsten OCW

17.00-eind Napraten met borrel

Aanmelden
Hanneke.mostert@minienm.nl

Locatie
Het Ketelhuis, Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Den Haag
Routebeschrijving

Save the date!
De eerste vervolgbijeenkomsten staan gereserveerd voor donderdag 10 november (middag) en vrijdag 2 december (middag)