<
actueel / nieuws

Stedelijke Improvisaties

13 november 2012

Op welke manieren kunnen particuliere initiatieven bijdragen aan het creëren van het stadslandschap? En welke rol speelt de ontwerper hierbij? Import Export Architecture constateert dat de Vlaamse en Nederlandse nota's op het gebied van ruimtelijke ordening de strijd aan gaan met de ruimtelijke fragmentatie. Maar in deze fragmentatie schuilen juist kwaliteiten die bijdragen aan een leefbare stedelijke omgeving. Import Export Architecture onderzoekt samen met onderzoeksinstituut ArcK, Cluster Landscape en de Provinciale Hogeschool Limburg of de particuliere sector een constructieve rol kan spelen in het ontwikkelen van het gefragmenteerde stadslandschap in Nederland en België. In hoeverre staat improvisatie model voor een planningsproces van een gefragmenteerd landschap?

Import Export Architecture onderzoekt een strook in Antwerpen - van stadscentrum tot periferie - waarin het particulier initiatief eerder regel is dan uitzondering. Een aantal cases worden zowel ruimtelijk als historisch geanalyseerd en de betrokken actoren zijn in kaart gebracht. Dit leidt tot het identificeren van verschillende processen die de verhouding tussen particulier en overheid inzichtelijk maken. Sommige particuliere initiatieven worden gedoogd en anderen worden opgenomen in de bestaande kaders en 'geformaliseerd'.

Jazz
De onderzoekers stellen dat er een stedelijke improvisatie kan ontstaan gebaseerd op principes die ook in jazz opgaan: spontane actie en reactie op een vooraf afgesproken thema of kader. De rol van de ontwerper beperkt zicht dan tot die van initiatiefnemer of werkend voor een opdrachtgever. Zoals bij jazzimprovisaties vereist dit een scherp bewustzijn van en inzicht in de structuur en opbouw van ruimtelijke transformatieprocessen, maar bovenal de wil om samen te spelen en elkaar daartoe ook aanzetten durven te geven.

Dit project is ondersteund door het Stimuleringsfonds vanuit de Deelregeling Onderzoek en Ontwerp.
>> Project Stedelijke Improvisaties

>> website