<
actueel / nieuws

Stedenbouw Symposium

27 mei 2010

Binnen het te ontwikkelen Rotterdam Central District staat het Schieblok – laboratorium voor stedelijke ontwikkeling. Op deze plek vond op woensdag 21 april het Stedenbouw Symposium plaats.

De bijeenkomst werd door het SfA i.s.m. de TUe georganiseerd om stedenbouwkundigen, opleidingen en architectuurcentra samen te brengen en na te laten denken over de positie en de toekomst van het vak stedenbouw. Tevens diende de bijeenkomst voor het SfA als referentiekader voor de nieuwe Stedenbouw Regeling die op 15 juli 2010 in werking treedt. Tijdens het symposium, waar de verschillende partijen aan het woord kwamen, werd de nieuwe regeling die moet leiden tot een versterking van het vakgebied onder grote belangstelling aangekondigd