<
actueel / nieuws

Stedenbouw Symposium 2010

25 maart 2010

Op 21 april organiseert het SfA i.s.m. de TUe een symposium ter gelegenheid van de lancering van een stimuleringsprogramma stedenbouw. Het ministerie van OCW stelt in de periode 2010-2012 jaarlijks € 1.600.000 beschikbaar voor projecten en programma's op het terrein van de stedenbouw.

Doel van het symposium is om te AGENDEREN wat de opgaven zijn voor de stedenbouw in de eerste helft van de 21e eeuw.

En om de partijen te MOBILISEREN die zich verantwoordelijk voelen voor het vernieuwen en professionaliseren van de stedenbouwkundige praktijken.
LET OP: LOCATIE GEWIJZIGD: De Dependance (Schieblock), Schiekade 185, Rotterdam.

  • downloads