<
actueel / nieuws
 • Foto: Luka Karlin

Stimuleringsfonds als 'best practice' in Slovenië

30 november 2017

Tijdens een conferentie ter gelegenheid van de kick off van het Centre for Creativity in Ljubljana Slovenië werd het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gevraagd inspiratie te bieden voor de invulling van hun programma. Samen met de British Council en het Estlandse Creativity Lab kreeg het fonds de uitnodiging om als een 'best practice' acte de présence te geven.

De conferentie stond in het teken van het stimuleren van de creatieve industrie. Met welk beleid is cultuur, en in het bijzonder de creatieve industrie aan te jagen? Voor een publiek dat grotendeels bestond uit beleidsmakers en vertegenwoordigers van de creatieve industrie in Slovenië, werd het onderwerp gedurende twee dagen belicht vanuit verschillende invalshoeken, met vragen over de definitie van de creatieve industrie en de betekenis voor cultuur, economie en maatschappij.

creative cities
In Slovenië zijn net als elders de creatieve sectoren zoals design, mode, gaming en architectuur, belangrijk voor de aantrekkelijkheid van steden voor toeristen, bedrijven en bewoners. Daarmee levert de sector een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Bovendien is de creatieve sector een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

aanjagen
In Slovenië wordt nu gepleit voor een landelijk beleid, waarin het economische perspectief vanuit de landelijke en regionale overheden leidend is, terwijl in Nederland het Stimuleringsfonds met subsidies en opdrachten aan instellingen en kunstenaars in de eerste plaats voor dynamiek, experiment, vernieuwing en talentontwikkeling in de creatieve industrie zorgt.

 • Foto: Luka Karlin


 • practice
  Hoewel de situatie in Slovenië dus niet zomaar te vergelijken is met die in Nederland, vertelde
  Eva Roolker (secretaris Vormgeving) namens het fonds hoe belangrijk het is om experiment en onderzoek voor ontwerpers mogelijk te maken. Denken en werken vanuit oplossingen voor maatschappelijke thema's en interdisciplinariteit zijn hierin leidend. Aan de hand van enkele voorbeelden van toegekende projecten toonde het fonds tot welke betekenisvolle resultaten dat kan leiden, zoals het Bala Typeface project van ontwerper Lara Captan en de activiteiten van een instelling als De Waag Society.

  context
  Het Centre for Creativity is onderdeel van het Museum voor Architectuur en Vormgeving (MAO) dat in 2016 subsidie van het Stimuleringsfonds ontving voor de Design Biënnale in Ljubljana. Het fonds droeg bij aan de Nederlandse teams die voor de Design Biënnale werkten aan projecten waarin gezamenlijk werken, leren en produceren voor duurzame oplossingen voor maatschappelijke thema's centraal stonden. Niet de eindproducten maar het proces werd als uitgangspunt genomen. De organisatie vanuit het Museum voor Architectuur en Vormgeving in Slovenië probeerde hiermee een ander biënnaleformat te onderzoeken en zette nieuwe ideeën en innovatie vanuit Nederlandse ontwerpers in voor het genereren van oplossingen voor sociale problemen in Slovenië.
 • Foto: Luka Karlin