<
actueel / nieuws

Stimuleringsfonds @ Building the Future of Health

23 mei 2016

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Hanzeplein 1 in Groningen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie programmeert op 2 juni een viertal sessies op het internationale congres Building the Future of Health. Een internationale vergelijking biedt inzicht in de kracht van ontwerpend onderzoek in een veranderend zorglandschap. De sessies zijn gratis toegankelijk.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en bezoekers kunnen tegen een gereduceerd partnertarief de rest van het congres bezoeken.

Ontwerp & Dementie: The Art and Science of Dementia Care
10:00-12:00
Taal: NL
ERIBA, Antonius Deusinglaan 1

Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten op drie zorglocaties in Amsterdam de verbetering van de leefomgeving van mensen met dementie. In nauwe samenwerking met de bewoners en het zorgpersoneel werkten ze aan ruimtelijke interventies in het interieur en/of prototypes voor (zorg)producten. Door binnen het project onderzoek te koppelen aan het ontwerpen en het maken, werden de resultaten direct in de dagelijks praktijk getest. Welke lessen kunnen we trekken uit de gehanteerde werkwijze en de uitkomsten van het onderzoek? Ontwerpers Marthe Biezen, Laura Lynn Jansen, Jarrik Ouburg en Jetske Visser presenteren vier casestudies. Ontdek hoe simpele ingrepen in het interieur van grote invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. i.s.m. Cordaan. De sessie wordt ingeleid door Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Ontwerp en Dementie' met uw naam en organisatie.

De Grijstinten van Groningen
13.00-15.00
Taal: NL
UMCG, Lokaal 5

Met het onderzoek 'Grijstinten in de Tussenmaat' gingen Vincent Kompier (textoer), Jannie Vinke (ANA Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) op zoek naar woon/zorgvormen die tot nu toe in Nederland weinig voorkomen. Vormen die in andere Europese landen al wel gebruikelijk -én succesvol- zijn. Aan de hand van best practices uit het buitenland werd een brede staalkaart aan innovatieve oplossingen onderzocht. Deze werkbijeenkomst richt zich op een vertaling van de resultaten naar de stad Groningen. In deze werkbijeenkomst worden onder leiding van architect Jannie Vinke de kansen voor nieuwe woon- en zorgconcepten getest in Groningen. Aan de hand van een concrete casus en in samenspraak met lokale belanghebbenden en enkele experts onderzoeken de deelnemers welke mogelijkheden er zijn, maar ook welke obstakels in de weg staan om woningen en woonomgeving geschikt te maken voor ouderen van nu en van de toekomst.

Aanmelding staat open voor ontwerpers, beleidsmedewerkers, zorgaanbieders en woningcorporaties en andere geïnteresseerden. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Grijstinten in de Tussenmaat' met uw naam en organisatie. Aansluitend op de werkbijeenkomst vindt van 15.50-17.30 de bijeenkomst 'Zelforganisatie in de Zorg' plaats.

Langer Thuis dankzij het Verzorgingstehuis
13.00-15.00
Taal: NL
UMCG, Ronde Zaal

De ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen, leidt tot het sluiten van verpleeg- en verzorgingshuizen. Langer thuis wonen en verzorgingshuizen lijken daarmee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt. Veldacademie maakte een stedelijke inventarisatie van zorghuisvesting in Rotterdam en Amsterdam en onderzoekt de betekenis van deze huizen voor de buurt en haar bewoners. Met het ontwerpend onderzoek Wonen Zonder Zorg(en) werd aanvullend verkend hoe verzorgingshuizen een tweede leven kunnen krijgen als woongebouw voor ouderen. Voor dit onderzoek werkte de Veldacademie samen met Jefvandenputte architectuur en Boudewien van den Berg. Hoe maak je van een zorggebouw, een woongebouw? Onderzoeksresultaten bieden inzicht in de rol die het verzorgingstehuis kan spelen in het faciliteren van zelfstandig oud worden in de wijk.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Langer Thuis dankzij het Verzorgingstehuis' met uw naam en organisatie.
Aansluitend op de bijeenkomst vindt van 15.50-17.30 de bijeenkomst 'Zelforganisatie in de Zorg' plaats.

Zelforganisatie in de Zorg
15:30-17:30
Taal: EN
ERIBA, Antonius Deusinglaan 1

De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Van burgers wordt verwacht dat zij meer eigen initiatief ontplooien. De wens naar lokale collectieve alternatieven groeit. Daar waar nieuwe initiatiefnemers met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er heel veel mogelijk. In deze sessie presenteren Evelien van Veen (Van Veen Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) een aantal aansprekende lokale initiatieven, zoals het Ubuntuplein, een kleinschalig woonzorgproject in Zutphen dat vanuit een bewonerscollectief is ontstaan, en een aantal best practices van projecten uit Duitsland, Zwitserland en Scandinavië, waar innovatieve woonvormen met collectieve inslag het palet aan ouderenwoningen verbreden. Aansluitend worden in een rondetafelgesprek de dogma's die hardnekkig het beeld van ouderen en wonen bepalen weerlegd en dilemma's die realisatie van succesvolle nieuwe concepten in de weg staan besproken. Centraal staat de vraag hoe woningen en woonomgeving dermate aantrekkelijk gemaakt kunnen worden zodat deze voldoen aan de wensen van de ouderen van de toekomst. Met bijdragen van Yvonne Witter (adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), René Asschert; (programmaleider Wonen bij Gemeente Groningen), en Joop Belderok (sociaal gerontoloog en initiator van de Zorg coöperatie Loppersum).

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Zelforganisatie in de Zorg' met uw naam en organisatie.
De bijeenkomst wordt vooraf gegaan door de werkbijeenkomst 'Grijstinten in de Tussenmaat' en de bijeenkomst 'Langer Thuis vanwege het Verzorgingstehuis'.