<
actueel / nieuws

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.o. zoekt vormgever

28 augustus 2012

Het SfA reorganiseert. Het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.o. omvat de werkterreinen architectuur, vormgeving en e-cultuur. Onderdeel van dit veranderingsproces is een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl, passend bij het initiërende cultureel maatschappelijke karakter van het nieuwe fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in oprichting roept ontwerpbureaus op een portfolio in te sturen (per post). Uw reactie zien we uiterlijk maandag 3 september tegemoet. Een select aantal bureaus nodigen we uit voor een bureaupresentatie op het fonds. Houd hiervoor maandagmiddag 10 september vrij.

LET OP: De inschrijving is gesloten!

Procedure huisstijl
Het fonds zal naar aanleiding van de ingezonden portfolio's een select aantal ontwerpbureaus vragen om zich te presenteren op het fonds. In dit gesprek hopen wij ons een goed beeld te kunnen vormen van de visie, werkwijze, tarieven en ervaring van de bureaus. Vervolgens vragen we drie tot vijf bureaus deel te nemen aan een pitch. Hiervoor stellen we een briefing op, waarin de opdracht aan alle genodigde deelnemers van de pitch zo concreet mogelijk vastligt, zowel inhoudelijk als procedureel en financieel. Naar verwachting vindt de pitch plaats in de eerste week van oktober.

Insturen
Wij ontvangen uw portfolio graag per post op:
SfA Communicatie
t.a.v. Anneloes van der Leun
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam

Achtergrond
In juni 2011 verscheen de brief, waarin het ministerie van OCW de reeds eerder aangekondigde wijzigingen in het cultuurbeleid verder heeft uitgewerkt. Voor het Stimuleringsfonds voor Architectuur betekende dit het begin van een veranderingsproces. De opdracht aan het SfA is om een nieuw cultuurfonds op te zetten, dat opereert op het grensvlak van cultuur, maatschappij en economie. Dit nieuwe fonds voor creatieve industrie omvat de werkterreinen architectuur, vormgeving en e-cultuur. Een grote nadruk komt te liggen op onderzoek en innovatie.

Naam
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.o. is het enige cultuurfonds dat de naam Stimuleringsfonds draagt. En met reden, het geeft uiting aan het bijzondere karakter van het fonds: stimulerend, agenderend, initiërend en verbindend.

Missie
Het Stimuleringsfonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op het verhogen van een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van de ontwerpende disciplines – architectuur, vormgeving en e-cultuur – om vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten. Daarbij gaat het ook om de versterking van de sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen private partijen, particulieren en overheid, zowel in Nederland als in het buitenland. Het fonds stimuleert hoogwaardige aanvragen met de uitvoering van een flankerend programma.

Doelen (per discipline èn cross-overs)

stimuleren van innovatie en kennisverdieping
bevorderen talentontwikkeling en ondernemerschap
bevorderen van goed opdrachtgeverschap
versterken internationale positie ontwerpsector
bevorderen publieke belangstelling

Meer informatie:
Anneloes van der Leun, hoofd communicatie a.vanderleun@architectuurfonds.nl of 010-436.16.00
of Bo Jansen, communicatiemedewerker b.jansen@architectuurfonds.nl