<
actueel / nieuws

Stimuleringsfonds krijgt extra geld voor festivals

21 september 2016

Tijdens Prinsjesdag is bekend geworden dat minister Bussemaker € 10 miljoen extra investeert in de culturele sector. Een belangrijk gedeelte van deze investering komt het culturele aanbod in de regio ten goede. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangt € 400.000,- extra per jaar voor festivals in de creatieve industrie en ontvangt € 400.000,- voor de ondersteuning van de Dutch Design Week.

Hiermee erkent de minister het belang van publieksactiviteiten en festivals in het regionale culturele aanbod. De extra investering stelt het Stimuleringsfonds in staat om de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen uit te breiden met een nieuwe festivalregeling vanaf 2017. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn kwaliteit en geografische spreiding de belangrijkste criteria. Voor de Dutch Design Week is een geoormerkt budget beschikbaar gesteld dat via het Stimuleringsfonds wordt verleend.

Cultuur versterken
Culturele instellingen zijn cruciale plekken voor productie en presentatie, debat en reflectie op de creatieve industrie en vormen een onmisbare schakel in het ontwerpveld. Het Stimuleringsfonds zet zich in om het netwerk van culturele instellingen verder te ontwikkelen en is dan ook blij met het voornemen extra middelen te reserveren. Hiermee kan het fonds een sterk en divers netwerk van culturele instellingen blijven ondersteunen in hun vrije experimenteer- en onderzoeksruimte en hun (vak)publieke taak. In het beleidsplan 2017-2020 formuleert het Stimuleringsfonds drie programmalijnen om de positie van culturele instellingen te versterken en het creatief potentieel van Nederland nog beter te benutten, in samenwerking met de instellingen:

creatieve industrie beter verankeren in alle geledingen en niveaus van het cultuurbeleid;
verder ontwikkelen van het netwerk van culturele instellingen;
vergroten impact creatieve industrie door uitbreiden coalities met onderwijs, maatschappelijke partners, overheden en bedrijfsleven.

Lees hier de brief Meer geld voor meer cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees hier het Beleidsplan 2017-2020 Ontwerp Cultuur.

Foto: Rijksoverheid / Arenda Oomen