<
actueel / nieuws

Studio Sport

22 augustus 2013

Op maandag 23 september presenteert Shift de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om sportfaciliteiten te realiseren als onderdeel van de stedelijke ruimte.

Tijdens het middagprogramma laat Shift zes casestudies zien, vindt er een paneldiscussie plaats en wordt een website gelanceerd met inzichten uit het onderzoek waarmee lokale partijen zelf aan de slag kunnen.

De presentatie is in de Bakema Serre in het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Daar is ook na afloop een tentoonstelling over het onderwerp te zien. De aankondiging van deze presentatie is in de bijlage te vinden. Aanmelden kan via info@shifta.nl

Sport en de stad
Het Stimuleringsfonds besteedde eerder aandacht aan het ontwerpen van sportfaciliteiten in Layout 22 en tijdens het minisymposium Sport in the City op 20 juni in Utrecht, waarvan u hier de videoregistratie kunt terugzien.

Expertmeeting Sport en Architectuur
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol besteedt ook aandacht aan dit thema op woensdag 4 september, wanneer het de expertmeeting Sport & Architectuur organiseert, over de betekenis van sport als lifestyle: www.podiumarchitectuur.nl

Studio Sport werd ondersteund vanuit de Deelregeling Architectuur (Stedenbouw): >> Studio Sport

>> website Shift