<
actueel / nieuws

Symposium Bouwen aan de toekomst voor mensen met kanker

25 maart 2010

Hoe nemen mensen met kanker hun omgeving waar? Welke ruimtelijken factoren in de kankerklinieken en psychosociale zorginstellingen beïnvloeden stress en welzijn? Hoe ziet het zorggebouw er uit dat rekening houdt met deze factoren, dat medische en psychosociale zorg verbindt?

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert naar aanleiding van de resultaten van het gesubsidieerde onderzoek van bureau kopvol architecture & psychology, een symposium over de rol van architectuur bij de verbetering van kankerverzorging.

Vrijdag 23 april
15.30 – 19.00 uur
De Machinist, Rotterdam
Aanmelden: sfa@archfonds.nl

Architectuur als tweede lichaam
Bovengenoemde vragen staan centraal in het onderzoek van het bureau kopvol, waarin zij vijf academische ziekenhuizen en zes psychosociale zorginstellingen in Nederland analyseerden. Hun onderzoek resulteerde in een aantal ruimtelijke scenario's ter verbetering van de gezondheidszorg en levenskwaliteit van kankerpatiënten. Daarbij zien zij architectuur als integraal onderdeel van het verzorgingsconcept.
Na de presentatie van kopvol zullen drie experts uit de oncologie, psycho-oncologie en architectuur vertellen over hun ervaringen, wensen en visies die verband houden met eigen bouwplannen en realisaties. Schrijfster Sophie van der Stap vertelt over haar ruimtelijke ervaringen als (ex-)kankerpatiënt. Het symposium sluit af met een open discussie.

Programma

15.30 uur Inloop

16.00 uur Opening door Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam

16:10 uur A mental map of cancer, film van Gemma Koppen, architect en Dr. Tanja Vollmer, psycholoog

16:15 uur Architectuur als tweede lichaam - ontwerpend onderzoek door bureau kopvol

16:45 uur Zieke(n)Huizen door Sophie van der Stap, auteur van de publicatie Het meisje met negen pruiken (2006) over haar ervaring als kankerpatiënt
'Het is zaterdag, en alles is anders. Vanmorgen ben ik niet naar de markt gegaan en heb ik geen koffie gedronken op de Westerstraat. Ik ben ziek, heb kanker en ga misschien wel dood. ('¦) Vanaf maandag lig ik 54 weken aan het infuus. Dat is het enige zekere dat ik nog heb.'

17:00 uur Pauze

17:15 uur Bouwen voor de ambulante oncologie door Prof. Dr. Maarten Von Meyenfeldt, directeur UMC Oncologiecentrum Maastricht
'De droom om een Oncologiecentrum te bouwen, komt voort uit het feit dat de zorg voor patiënten met kanker voorheen erg versnipperd was. ('¦) Daardoor was het lastig om de patiënt écht centraal te stellen. Nu is er één fysiek punt binnen het Maastricht UMC+ waar alle poliklinische zorg en kennis op het gebied van kanker samenkomen.'

17:30 uur Bouwen voor de ambulante psycho-oncologie door Dr. Bram Kuiper, directeur Helen Dowling Instituut Utrecht, psycho-oncologisch/therapeutisch centrum
'Het hebben van kanker veroorzaakt een existentiële crisis: het confronteert je met vragen naar de zin en betekenis van het bestaan. De vraag is of in deze situatie een gebouw als co-therapeut kan optreden?'

17:45 uur Bouwen voor kanker organisaties door ir. Luuk de Boer, directeur United Architects Rotterdam
'De uitdaging bij het ontwerpen van het Roparun Centrum RIjnmond was om de afzonderlijke partners een eigen plek en identiteit te geven in een verzamelgebouw, en tegelijkertijd de beleving van één plek te waarborgen waar mensen die geconfronteerd zijn met kanker warmte, geborgenheid en betrokkenheid ondervinden.'

18:00 uur Discussie, moderatie Janny Rodermond

18:30 uur Borrel

Lay-out 11
In de krant Lay-out 11: Architectuur als tweede lichaam. De rol van architectuur in de kankerverzorging worden de onderzoeksresultaten van kopvol gepubliceerd. De krant zal verschijnen op vrijdag 23 april en is op te vragen bij het fonds. sfa@archfonds.nl

  • downloads