<
actueel / nieuws

Symposium Cultuur als confrontatie

10 maart 2010

De Belvedere projecten hebben nieuwe methoden, technieken en inzichten opgeleverd wat betreft het werken aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ook zijn veel Belvedere projecten illustratief voor nieuwe benaderingen van ruimtelijke opgaven voor verbreding van het begrip cultuur en cultuurhistorie. Deze projecten zijn bruikbaar voor het werken aan de nieuwe sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Aan de hand van stellingen worden cases gepresenteerd. Daarnaast spiegelen Anna Vos en Anco Schut de opgaven aan de hedendaagse realiteit: in wat voor sociaal-maatschappelijke context moeten de vragen worden gesteld en wat zijn reële ruimtelijke ambities in een tijd van krimp en recessie.

Het symposium vindt plaats op donderdag 25 maart van 12.00-17.00u in Smartlab project Space te Amsterdam.
Aanmelden kan via erfgoednederland.nl

Tijdens het symposium zullen de volgende stellingen besproken worden

-----------------------------
Burgerparticipatie – hoe vertaal je bottom-up processen naar gemeentelijk beleid en praktijk

Goirkestraat Tilburg door Bas van der Pol (CAST)
Manifestatie over de Goirkestraat in Tilburg met aandacht voor diversiteit van het gebied. De gemeente Tilburg is actief betrokken geraakt en heeft de aandacht voor een straat vertaald in beleid naar een hoger schaalniveau.

------------------------------
Integraal ontwerpen met aandacht voor gelaagde geschiedenis en hedendaagse cultuur

Nieuwe Hollandse Waterlinie door Rietveld Landscape
Rietveld Landscape heeft i.s.m. Atelier de Lyon verschillende projecten voorgesteld en uitgevoerd met betrekking tot het publiek toegankelijk maken van de forten en betonwerken in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het werk kenmerkt zich door een integrale aanpak waarbij de soms radicale interventies leiden tot een nieuw evenwicht tussen historische elementen en hedendaags gebruik.

-------------------------------
De economische realiteit – cultuurgeschiedenis en krimp

Sas van Gent door Kees Reinhoudt, directeur Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

De corporatie heeft het project gestart om een visie te ontwikkelen op de woningvoorraad: corporaties zijn tegenwoordig vaak betrokken bij gebiedsvisies en dragen hierin de financiële risico's, deze gebiedsvisies staan bol van ambities, maar financiële dekking ontbreekt in veel gevallen.

--------------------------------
Integrale benadering van natuur- en cultuur

Drentse Aa door Berno Strootman
Regionaal project van Staatsbosbeheer om integrale visie op Drentse Aa te ontwikkelen, daarna uitgewerkt in verschillende gebiedspilots.

  • downloads