<
actueel / nieuws

Symposium De Energieke Stad

25 maart 2014

Op dinsdag 13 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarlijkse stedenbouwsymposium. Centraal staat de vraag: Wie maken, bedenken, ontwerpen en financieren de stad?

De locatie voor het symposium is het Zomerhofkwartier in Rotterdam. Samenwerkingspartner Stipo, gevestigd in het Zomerhofkwartier, probeert eveneens inzicht te krijgen in de veranderende condities en brengt dit op deze locatie daadwerkelijk in de praktijk.

Het ochtendprogramma bestaat uit een serie excursies naar praktijkvoorbeelden. De middag is opgebouwd uit thematisch geordende parallelsessies. Meer informatie volgt.

Aanmelden
Voor deze bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk, dit kan uiterlijk t/m 23 april via
architectuur@stimuleringsfonds.nl, o.v.v. "De Energieke Stad".

Het symposium maakt onderdeel uit van het AARO-programma (Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp), waarin het Stimuleringsfonds innovatieve vormen van opdrachtgeverschap onderzoekt. Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en het Ministerie van IenM

Website DeEnergiekeStad.nl
Om alternatieve vormen van stedenbouw te delen met nieuwe, toekomstige initiatiefnemers lanceerde het Stimuleringsfonds in 2013 DeEnergiekeStad.nl. Deze website beschrijft vijftig succesvolle bottom-up initiatieven door nieuwe spelers in de stad en regio:
>> www.deenergiekestad.nl