<
actueel / nieuws

Symposium De Energieke Stad 2013

21 februari 2013

Op dinsdag 26 maart organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het symposium De Energieke Stad, een vervolg op de jaarlijkse symposia over stedenbouw. De innovatie van de stedenbouwkundige praktijk staat centraal, naast de internationalisering van het vakgebied. Het volledige programma is hier bijgevoegd als pdf.

Aan de hand van de resultaten van projecten die zijn voortgekomen uit het driejarige stimuleringsprogramma stedenbouw gaan we in op de veranderende positie en inhoud van de publieke stedenbouw c.q. het opdrachtgeverschap. Kernvragen zijn: Wie zijn de nieuwe opdrachtgevers? Verdwijnt de publieke stedenbouw uit Nederland? Wat zijn de werkterreinen van de stedenbouwkundige bureaus en waar zijn ze te vinden? Daarbij gaat het zowel om kennis 'halen en brengen' als om het veroveren van nieuwe werkterreinen.

De Energieke Stad
Het ochtendprogramma richt zich op de actuele dynamiek. Wie maken de stad, nu de traditionele partijen van het toneel lijken te zijn verdwenen?'¨'¨

– Nieuwe initiatiefnemers zien kansen om nu eindelijk zelf de stad te kunnen maken. Daar zijn kleine burgerinitiatieven bij, maar ook grote internationale bedrijven. Hoe verandert dit de rol van traditionele opdrachtgevende partijen, zoals overheden en ontwikkelaars. '¨'¨
– In een reeks gesprekken hebben stedenbouwkundigen, werkzaam bij de G4 en Antwerpen, zich afgevraagd hoe de stedenbouw in dienst van de overheid het beste kan functioneren met sterk verminderde budgetten en stevig gereorganiseerde diensten. Deze 'kopgroep' zal haar bevindingen delen met de 'buitenwereld'.

Coming Soon
's Middags bekijken we aan de hand van een reeks showcases het werkterrein vanuit het perspectief van de bureaus. Veel stedenbouwkundige hebben hun blik over de grens gericht om te leren, analyseren en reflecteren, of eenvoudigweg om het werkterrein uit te breiden. Deze verkenningen articuleren een energieke hands-on mentaliteit voor nieuwe toekomstige opgaven, nationaal en internationaal.

Agenda'¨
We sluiten de dag af met een toekomstgericht debat. Wat staat er op de agenda? En wie zijn de avonturiers, de gidsen, de boegbeelden, de verkenners? En wie hebben de wijsheid in pacht?

Datum
'¨dinsdag 26 maart 2013'¨'¨

Tijd
'¨10.00 – 17.00 uur'¨'¨

Gespreksleider
'¨Guido Wallagh

'¨'¨Locatie
Mediamatic Fabriek, Van Ghendthallen, Amsterdam '¨
– We zijn te gast in het project Freezing Favela: een tijdelijke nederzetting waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van bouwen, groeien, isoleren, energietoevoer en programmeren onder bijzondere omstandigheden.

Aanmelden
'¨Stuur een e-mail naar info@stimuleringsfonds.nl onder vermelding van De Energieke Stad

>> www.deenergiekestad.nl