<
actueel / nieuws

Symposium Mid-size Utopia

20 januari 2011

Het regionale ontwerp is een urgente opgave in een veranderend politiek-bestuurlijke context. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart aanstaande worden nieuwe programma's voor de regio geformuleerd. Anders dan het ruimtelijke beleid van de voorbije jaren worden de provincies verantwoordelijk en neemt de rol van het Rijk af. Vanuit de resultaten van het ontwerpend onderzoek van Zandbelt&vandenBerg naar de ontluikende regio's in de luwte van de Randstad, confronteren we vertegenwoordigers van drie overheden – Henk Ovink, Joks Janssen en Arnoud Leerling - met een aantal stellingen.

Wat zijn de keuzen die zij moeten maken per schaalniveau? Kortom: we concretiseren de actuele opdracht voor regionale ontwikkeling op dit moment op drie niveaus – nationaal (Rijk), regionaal (provincie) en lokaal (gemeenten). Wat zijn de onderwerpen waaraan nu moet worden gewerkt? En wat zijn de strategische dilemma's?

Donderdag 17 februari
Op donderdag 17 februari organiseert het SfA het symposium Mid-size Utopia in Arnhem. Het is tevens de titel van het ontwerpend onderzoek van Zandbelt&vandenBerg naar de ontluikende dynamische regio's aan de rand van de Randstad.

Regionaal ontwerpen
Met Mid-size Utopia worden de steden bedoeld die in een ring rond de Randstad liggen, van Zwolle tot Breda. Vroeger waren dit centraal gelegen kernen met voorzieningen in een wijds ommeland. Inmiddels zijn dorpen buitenwijken geworden en komen de stadskernen in elkaars invloedsfeer te liggen. Tijd voor een regionale reorganisatie. In het ontwerpend onderzoek van Zandbelt&vandenBerg is de relatie tussen mobiliteit en regionale ontwikkeling onderzocht als middel om de regionale verrommeling tegen te gaan. De opgave is een kwaliteitsslag te maken, die regiospecifieke kenmerken versterkt en krachten ontdekt die horen bij de nieuwe schaal en status van de regio.

Sprekers
Met het symposium zetten we het samenhangende ontwerp aan de regio op de agenda. Sprekers zijn: Daan Zandbelt (Zandbelt&vandenBerg), Joks Janssen (buitengewoon hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie Wageningen University), Arnoud Leerling (beleidsmakelaar/netwerker Regio De Vallei) en Henk Ovink (ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Gespreksleider David van Zelm van Eldik, programmamanager Mooi Nederland, projectleider MIRT Antwerpen-Rotterdam, Routeontwerp snelwegen 2002-2008


Locatie
Regardz WTC toren Arnhem (naast station Arnhem)

Aanvang
13.30 uur ontvangst

Programma
14.00 uur intro Janny Rodermond
14.05 uur presentatie Daan Zandbelt – stellingen
14.30 uur vragen
14.40 co-referent Henk Ovink
14.55 uur vragen
15.05 uur pauze
15.25 uur co-referent Joks Janssen
15.40 uur vragen
15.50 uur co-referent Arnoud Leerling
16.05 uur vragen/discussie
16.35 uur borrel

Aanmelden
sfa@architectuurfonds.nl