<
actueel / nieuws

Tabo Goudswaard intendant The Art of Impact

09 februari 2015

Tabo Goudswaard is aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het nieuwe stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Goudswaard is kunstenaar/social designer.

Tabo Goudswaard vormt met vier consultants de kern van de afdeling van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde waar kunstenaars en adviseurs samenwerken voor een zo groot mogelijke impact op maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is hij initiatiefnemer en projectleider van SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS, een publiek onderzoek naar de inzet van sociaal ontwerp voor 'taaie' problemen.

Goudswaard wordt als intendant verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten die met ondersteuning van The Art of Impact in staat worden gesteld hun activiteiten te verdiepen, verbreden en beter zichtbaar te maken. Het gaat daarbij om kunstprojecten die een duidelijke impact hebben op een maatschappelijk thema of vraagstuk. “Ik ga op zoek naar de schoonheid van de verbinding tussen de kunstprojecten en de maatschappelijke vraagstukken", geeft Goudswaard aan. "Hoe fundamenteel, spannend en verrassend wordt er ingegrepen op de context van het vraagstuk? Hoe wordt geanticipeerd op nieuwe gebeurtenissen en de belangen van stakeholders? En in welke vorm krijgt dit gestalte?”

Met de aanstelling van Tabo Goudswaard is het programmateam van The Art of Impact compleet. Eerder werden al programmadirecteur Michiel Munneke en secretaris Floris Lieshout aangesteld. Michiel Munneke was de afgelopen twintig jaar werkzaam bij World Press Photo, waarvan de laatste twaalf jaar als directeur. Floris Lieshout werkte eerder onder andere als projectmedewerker/ secretaris bij Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds en het Mondriaan Fonds. The Art of Impact is erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 2017 worden in totaal circa 44 bestaande en circa 80 nieuwe kunstprojecten met maatschappelijke impact ondersteund. De bestaande projecten worden geselecteerd door de intendant; voor nieuwe projecten wordt in 2015 tweemaal een Open Oproep gedaan.

website

www.theartofimpact.nl