<
actueel / nieuws

Tafel van Zes

14 april 2011

De notitie Minder waar het kan, beter waar het moet van de Tafel van Zes geeft een voorzet voor de discussie over een nieuw cultuurbeleid.

De Tafel van Zes is een sectorbreed overlegplatform dat sinds de zomer van 2010 bestaat. Brancheorganisaties, belangenverenigingen, kunstenaarsorganisaties, fondsen en sectorinstituten uit de cultuursector hebben zich verenigd en samen nagedacht over de toekomst.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur maakt onderdeel uit van de publieke Cultuurfondsen, een van de zes partijen in de Tafel van Zes.

  • downloads