<
actueel / nieuws

Talentontwikkeling

04 april 2013

Talentontwikkeling heeft, gezien de slechte economische situatie, hoge prioriteit bij het Stimuleringsfonds. In alle subsidieregelingen komt deze doelstelling terug. Nieuw is de jaarlijkse selectie van maximaal dertig talenten uit het werkterrein van de creatieve industrie. Eenmaal per jaar verstrekt het Stimuleringsfonds beurzen aan de meest talentvolle jonge ontwerpers. De deadline is 20 mei 2013.

De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in totaal dertig uitzonderlijke talenten in de architectuur, vormgeving en e-cultuur ondersteunt. Met deze deelregeling wil het Stimuleringsfonds een nieuwe generatie professionals ondersteunen bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Alleen ontwerpers / vormgevers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd komen in aanmerking voor het indienen van een aanvraag binnen de deelregeling talentontwikkeling.

Beurs
De geselecteerde ontwerpers ontvangen € 15.000 om in een periode van twaalf maanden ruimte te creëren voor ontwikkeling. Daarnaast zijn er kennisvouchers (t.w.v. € 5.000 per talent) waarmee specifieke expertise bij de persoonlijke ontwikkeling kan worden betrokken. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap: het schrijven van een businesscase, het maken van een ondernemingsplan of het opzetten van een eigen praktijk; of het inschakelen van een coach of een internship bij een producent et cetera. Voor de eindpresentatie van werk is per talent opnieuw budget beschikbaar (t.w.v. max. € 5.000).

Voorwaarden
De regeling staat open voor iedereen die maximaal vier jaar geleden een diploma heeft gehaald van een relevante opleiding binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. Als je een aanvraag indient mag je in de ronde van het volgende jaar niet indienen. Het jaar daarop volgend wel. Binnen vier jaar bestaat dus de mogelijkheid om maximaal twee keer voor deze subsidie in te dienen. Eenmaal gehonoreerd als talent vervalt de mogelijkheid om nog een keer mee te dingen.

Selectie
De selectie van de jaarlijkse lichting toptalenten bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde dienen ontwerpers en makers hun portfolio in plus een c.v. Een interdisciplinaire adviescommissie stelt een longlist samen uit alle inzendingen. In de tweede selectiefase worden de personen op de longlist gevraagd naar een motivatiebrief en op basis hiervan selecteert de commissie maximaal dertig toptalenten. De commissie wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via onze website en nieuwsbrief.

>> Deelregeling Talentontwikkeling