<
actueel / nieuws

Taskforce CO2-reductie

22 februari 2012

Bestaande bebouwing draagt voor 1/3 bij aan de totale CO2 uitstoot in NL. Vermindert de CO2 uitstoot in de bestaande woningvoorraad dan betekent dat een aanzienlijke verbetering in Nederland.

Met dit gegeven als uitgangspunt onderzoekt Faro Architecten, samen met VGG-Middelkoop, bureau Nieman en Amory en Jurriens, de mogelijkheden van een integrale aanpak van deze complexen die leidt tot een duurzame verbetering. Zij hebben 24 typen woningcomplexen benoemd. Vervolgens zijn woningbouwcorporaties benaderd om cases en middelen aan te dragen, waarna de betreffende complexen zijn geanalyseerd. Op basis van deze informatie zijn duurzame strategieën voor renovatie aangedragen.

Scenario's
Taskforce CO2 schreef voor ieder complex vier scenario's. Van sloop en nieuwbouw binnen tien jaar (scenario 1) tot de verlenging van de exploitatieperiode met vijftig jaar (scenario 4). Per locatie is de beste oplossing gezocht. Hierbij is rekening gehouden met de kosten voor de eigenaar, omvang en impact van de ingreep voor bewoners en omgeving en de waarde van het resultaat.

Terugredeneren
Voor het onderzoek maakte Taskforce CO2 gebruik van het zogenaamde backcasting: Welke route moet je nemen zodat je nu al een bijdrage levert aan het bereiken van de lange termijn ambitie? Zo kan een kleine investering in de aanleg van een loze leiding naar het dak nu, bij de toekomstige aanleg van zonnepanelen extra kosten besparen.

Inzichten
Corporaties hebben door het onderzoek inzichten opgedaan, die ze zelf niet bedacht zouden hebben. Door het schrijven van verschillende scenario's kan beter worden afgewogen welke aanpak voor hun gebouwen nu en in de toekomst geschikt is. Verder helpt het de corporaties bij de communicatie met bewoners en stakeholders.
Een verslag van het onderzoek en de resultaten zijn te lezen in het januari nummer van het tijdschrift Renda.

Taskforce CO2