<
actueel / nieuws

Terug bij af

13 april 2011

'Mijn hart maakt een sprongetje,' zegt Eelco Brinkman halverwege het gesprek met Bjarne Mastenbroek. De voorzitters van ontwerpend en bouwend Nederland zijn het roerend met elkaar eens: minder bouwen, maar dan wel veel beter. En zo, dat de samenleving er wat aan heeft en de gebruikers ervan kunnen houden!

Bovendien duurzaam, met prioriteiten voor herbestemming, menging van functies en combinaties van groot en klein.

Ze willen de stad letterlijk beter maken. De crisis is de kans op verandering. 'Alle bij de bouw betrokken, gestreste partijen en beroepsgroepen houden elkaar nu gevangen in een zompige sfeer,' aldus Brinkman. En: 'Wij moeten als beroepsgroepen goed nadenken over de vraag wie onze boterhammen smeert de komende tijd.' 'We moeten verdere versnippering tegengaan, specialismen bundelen, om beter aan complexe opgaven te kunnen werken,' vindt Mastenbroek.

Deze voorzitters manifesteren zich in het gesprek, gepubliceerd in het laatste nummer van het BNABlad, als gedreven bruggenbouwers. Hun losjes geformuleerde agenda voor de toekomst klinkt als de ruimtelijke paragraaf van een maatschappelijk geëngageerde, politieke partij. Alleen al de wil tot samenwerking met de blik gericht op de toekomst, maakt (niet alleen Brinkman) vrolijk. Die mentaliteit hebben we nodig. Zeker voor de relatief kleine beroepsgroep van ontwerpende disciplines is samen optrekken noodzakelijk.

Het sprookje duurde maar kort: maandag werd bekend dat er tussen bestuur en voorzitter van de BNA 'onvoldoende consensus bestaat over de wijze waarop beleidsdoelen moeten worden gerealiseerd'. Verder laat de BNA op haar website weten onverminderd door te werken aan haar speerpunten: 'het versterken van de positie van architecten in aanbestedingen, het verbeteren van de algemene voorwaarden en contractering, alsmede het verbeteren van het ondernemerschap'.

www.bna.nl