<
actueel / nieuws

Terugblik drie rondes Deelregeling Vormgeving

25 september 2019

Voor de eerste drie rondes Vormgeving van 2019 ontving het fonds weer veel aanvragen. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan leden van de adviescommissie Vormgeving en zijn door hen gezamenlijk besproken en beoordeeld. Per ronde bekijkt het fonds op basis van de inhoud van de aanvragen welke expertise nodig is en worden specifiek commissieleden uitgenodigd om bij de adviesvergadering aanwezig te zijn. Zo laten we elke aanvraag zo veel mogelijk 'op maat' beoordelen door mensen die vanuit verschillende perspectieven hun advies geven over een aanvraag.

Voor elk van deze rondes geldt dat het beschikbare budget zwaar overvraagd was. De aanwezige commissieleden hebben over elke aanvraag een advies uitgebracht, maar voor elk van deze rondes gold dat er niet voldoende budget was om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Als dat het geval is, worden commissieleden gevraagd deze aanvragen te prioriteren. Het fonds vraagt hen een selectie te maken tot waar het budget toereikend is. Helaas betekende dat voor veel aanvragen dat er ondanks een positief advies geen subsidiegeld volgde.

Voor dit jaar is er nog één aanvraagronde voor de Deelregeling Vormgeving met een sluitingsdatum op woensdag 16 oktober. Voor vragen en het voorleggen van conceptaanvragen, neem contact op met een van de fondsmedewerkers.

Een greep uit de projecten die dit jaar zijn gehonoreerd:

Celebrating Repair
Op 18 oktober bestaat Repair Café tien jaar en de stichting zoekt nu naar vernieuwing en uitbreiding. Met een jubileumprogramma wordt zowel de reparatiecultuur gevierd als verder ontwikkeld. Het programma bestaat uit een symposium en een workshop-en lezingenprogramma. Daarnaast is er een reizende tentoonstelling en worden er pilotprojecten gestart tussen Repair Cafés en ontwerpers, studenten en andere culturele of sociale organisaties. Hieruit volgt een nieuw Repair Manifesto 2.0 geschreven samen met jongeren.

Geert Lap en Aldo Bakker
De tentoonstelling 'Geert Lap - Specific Objects' in het Design Museum Den Bosch bood een eerste museaal overzicht van het oeuvre van naoorlogse keramist Geert Lap (1951-2017). De selectie omvat werken uit alle fases van zijn artistieke carrière. Zo ontstaat een beeld van een zich steeds verder ontwikkelend oeuvre waarin de zoektocht naar perfectionisme centraal staat. Ontwerper Aldo Bakker ontwierp de scenografie, gebaseerd op de verwantschap die hij met Lap voelt.

Fashion fest
Museum Van Loon en MAFB ontwikkelen een multidisciplinair programma voor jonge modetalenten om alternatieve perspectieven op mode, kunst en design te ontwikkelen. In 2019 is 'fashion fest' gekoppeld aan de tentoonstelling 'Aan de Surinaamse grachten - Van Loon & Suriname' in Museum Van Loon. De tentoonstelling behandelt de rol van de familie Van Loon in de plantage-economie in Suriname. Middels acht historische personages, gekoppeld aan nazaten in het hier en nu, toont het museum verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Deze acht verschillende perspectieven gelden als inspiratiebron voor de acht teams van 'fashion fest', die worden uitgedaagd deze verhalen om te zetten in modevormgeving. De teams krijgen intensieve begeleiding van modeprofessionals.

Huis van Betekenis
Verbonden verhalen is een project waarvoor het Huis van Betekenis vier jonge tekentalenten samen met vier ervaren tekenaars verhalende portretten laat maken van kwetsbare groepen mensen in Utrecht. De tekenaars verbinden de individuele portretten en stijlen met achterliggende maatschappelijke thema's. Met dit project wil de stichting zowel artistiek als maatschappelijk meer betekenis geven aan de Nederlandse illustratiecultuur. De resultaten van de co-creaties worden met een breed publiek gedeeld met een debat, expositie, boek en website.

 • Heleen Klopper - De Nieuwe Huishoudschool


 • Mode en theorie
  Femke de Vries onderzoekt voor 'Garment Grammar' de rol en kracht van taal in mode. In een essay analyseert zij de 'taal van de mode' door de jaren heen en onderzoekt ze hoe teksten in de mode een rol spelen in een sociale, politieke en economische context. Hierbij maakt ze vergelijkingen met branding en propaganda. Het essay vormt vervolgens de basis voor verschillende werken: prints, een online werk, een audiovisueel werk en een publicatie. Femke de Vries werkt samen met ontwerpers uit verschillende vakgebieden.

  Animatie en architectuur
  Gideon van der Stelt verenigt architectuur, animatie en fictie in de korte film 'De draaideur'.
  In deze film wordt naoorlogse architectuur en stedenbouw getoond in de context van de postmoderne samenleving en wordt geëxperimenteerd met het combineren van computeranimatie en live-action.

  De Nieuwe Huishoudschool
  Heleen Klopper wil ons huishouden duurzamer en natuurvriendelijker maken. Ecologie betekent letterlijk de studie van de huishouding en Heleen Klopper verkent de mogelijkheden voor een nieuwe opleiding vanuit het idee van het huis en het huishouden. Heleen Klopper verricht haar onderzoek deels met publiek op locatie van Het Nieuwe Instituut, binnen de manifestatie Neuhaus. Hier wordt een werkplek voor haar ingericht waar zij gesprekken zal initiëren en bijeenkomsten en workshops zal organiseren.

  Social design en sport
  Gabriel Fontana zoekt naar een methode om sport te herdefiniëren. Hij onderzoekt hiervoor de sociale en politieke rol van sport in de maatschappij en stelt dat het tijd is voor een nieuwe benadering. Hij ziet een rol weggelegd voor sport om bij te dragen aan een meer begripvolle en inclusieve maatschappij. Hij merkte na onderzoek onder scholieren dat de gymles op school wordt ervaren als een onveilige omgeving: als plek waar competitie in plaats van samenwerking voorop staat, waar stereotype genderindeling wordt gestimuleerd en waar sommige lichaamstypen worden uitgesloten. Gabriel Fontana bouwt voort op alternatieve sportonderdelen en spellen, waarin bijvoorbeeld niet twee teams tegen elkaar strijden, maar meerdere teams tegen elkaar en waarin teams in wisselende samenstelling kunnen samenwerken. Met nieuwe kleding, spellen en objecten wordt een toolkit ontwikkeld om door middel van sport bij te dragen aan inclusiviteit en om binnen het onderwijssysteem debat over diversiteit te bevorderen.

  Alle toegekende projecten van deze rondes zijn hier te vinden.


  Foto bovenaan: Gabriel Fontana