<
actueel / nieuws

Terugblik eerste subsidierondes

23 mei 2013

De uitvoering van de eerste subsidierondes van de basisregelingen dit jaar laat een enorme toename van aanvragen zien voor de deelregelingen Architectuur en Vormgeving. Ook de nieuwe deelregeling E-cultuur sluit goed aan op de ondersteuning die aanvragers zoeken, gezien de 33 aanvragen die werden ingediend.

Alle drie de sectoren (Architectuur/Vormgeving/E-cultuur) nemen een gelijkwaardige positie in binnen de uitvoering van het cultuurbeleid in drie basisregelingen. De beschikbare budgetten (elk circa € 1,1 miljoen per jaar) en het aantal subsidierondes (vier per jaar) zijn gelijk. Bovendien ligt de nadruk op het ondersteunen van ontwerpers en makers. Overeenkomstige doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van resp. architectuur, vormgeving en e-cultuur naast het vergroten van de maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek.

Bezuiniging
De lancering van de creatieve industrie als een van de topsectoren heeft de aandacht getrokken. Dat de reorganisatie van het cultuurstelsel ook een bezuiniging betekent van ruwweg 20% wordt nu voelbaar in het beschikbare budget, dat met het hoge aantal aanvragen ruim is overvraagd. Des te scherpere keuzes dienen te worden gemaakt. Het betekent in de praktijk dat positieve waardering voor een project niet automatisch resulteert in een positieve toekenning. Bij het bepalen van prioriteiten stellen de adviescommissies het ondersteunen van ontwerpers en makers op de eerste plaats. Innovatie en onderzoek zijn hierbij belangrijke onderscheidende factoren, net als cultureel ondernemerschap of talentontwikkeling, multidisciplinaire samenwerking en een internationaal cultureel perspectief.

Architectuur
Met 63 aanvragen werd een totaalbedrag van € 1,4 miljoen aangevraagd, meer dan het jaarlijkse beschikbare budget voor deze deelregeling. De adviescommissie heeft over 13 aanvragen een positief advies afgegeven ter waarde van bijna € 244.000. Bijna de helft hiervan is toegewezen aan onderzoek. Een voorbeeld is het onderzoek naar de invloed van Mansholt op de inrichting van Nederland en wat dit betekent voor de toekomst. Bureau Europa wijdt een tentoonstelling aan dit onderwerp, Mansholt: landschap in perspectief, waarmee het onderzoek voor een breed publiek beschikbaar komt.

Vormgeving
Met 84 aanvragen blijkt dat vormgevers het fonds goed weten te vinden. Het beschikbare budget is ruim overvraagd, ongeveer 8 maal het beschikbare budget voor deze ronde. In totaal zijn 16 aanvragen gehonoreerd ter waarde van ruim € 250.000 in drie subcommissies mode, sieraden en accessoires (€ 80.000); grafische vormgeving en nieuwe media (€ 56.000); en product- en industriële vormgeving (€ 118.000). De voorkeur van de commissie ging uit naar productontwikkeling, nieuwe initiatieven en bijzondere samenwerkingen waarin innovatie en onderzoek een belangrijke rol speelt.

Een voorbeeld van innovatie, onderzoek en productontwikkeling is het project The Energy Collection van Marjan van Aubel. Geïntegreerde zonnecellen in glaswerk slaan energie op uit daglicht. Na gebruik werkt de kast met de collectie glazen als een batterij voor de verzamelde energie, bijvoorbeeld voor het opladen van een telefoon. Het project is een samenwerking tussen EPFL, ontwikkelaar van zonnecellen en producent Solaronix en wordt voor het eerst gepresenteerd in het Vitra Design Museum, waarna de tentoonstelling gaat reizen langs verschillende internationale musea.

E-cultuur
Met 33 aanvragen werd een totaalbedrag van bijna € 900.000 aangevraagd, terwijl er een budget van € 250.000 beschikbaar was voor deze ronde. In totaal zijn 13 projecten ondersteund, ter waarde van bijna € 240.000. De voorkeur van de commissie ging uit naar nieuwe producties waarbij makers betrokken zijn. In deze ronde was dat vaak het geval bij aanvragen van publieksfestivals en – programma's. Publieksbereik is dus goed vertegenwoordigd, maar aanvragen door makers en ontwerpers heeft prioriteit net als aanvragen die een internationaal perspectief hebben. Culturele instellingen en organisaties kunnen tevens terecht bij de deelregeling Activiteitenprogramma's.
Voorbeelden van projecten die zijn ondersteund zijn Baltan Laboratories en publieksmanifestatie Todays Art.