<
actueel / nieuws

Terugblik Milaan: openingsspeech '30 designers' door Janny Rodermond

29 april 2015

Op 15 april verwelkomde directeur Janny Rodermond in haar speech de dertig door het fonds ondersteunde ontwerpers en collectieven in Milaan. Dit vond plaats tijdens de opening van de tentoonstelling Eat Shit van Design Academy Eindhoven. Lees hier de speech:

Goedemorgen dames en heren,

Namens het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heet ik u van harte welkom. Voor ons, en ik hoop ook voor u, is dit een feestelijke dag. Want we kunnen vaststellen dat Dutch Design haar sterke internationale positie steeds opnieuw vorm en inhoud weet te geven.

De vraag om Dutch Design tentoon te stellen komt uit steden en organisaties over de hele wereld tot ons.We hebben het laatste jaar vanuit het fonds onder andere presentaties ondersteund in Seoul, Beijing, Tokyo en Capetown. Soms gaat het om individuele of collectieve presentaties in musea. Maar daarnaast dringt Dutch Design ook door tot de festivals. Deze kunnen, net als beurzen een mengeling van commerciële en culturele activiteiten omvatten. En weten bovendien een breed publiek te trekken.

Het aantal steden dat wereldwijd Design Festivals organiseert lijkt eerder toe- dan af te nemen. En het wordt voor ontwerpers dus steeds belangrijker om hun podia zorgvuldig te kiezen. Voor Nederlandse ontwerpers blijft Milaan hierbij een specifieke betekenis houden. Milaan is voor hen nog steeds dé plaats om gezien te worden. Het is de stad waar ze connecties leggen voor het verder internationaliseren van hun beroepspraktijk. We zien deze week werk van Nederlandse ontwerpers en producenten op allerlei plaatsen in de stad. Natuurlijk op de beurs, maar ook op de Satellite, in het stadscentrum en vooral ook in Ventura Lambrate.

Dertig ondersteunde ontwerpers
Precies dertig ontwerpers en ontwerpcollectieven zijn dit jaar bij hun presentatie in Milaan ondersteund door het Stimuleringsfonds. Het zijn vooral de talentvolle start ups, die met een geringe financiële bijdrage hiermee ook de mogelijkheid hebben het wereldtoneel te betreden en zich te spiegelen aan datgene wat internationaal toonaangevend is.
De belangstelling om in aanmerking te komen voor de ondersteuning door het fonds was groot. Bijna 80 reacties ontvingen we op de Open Call die we eind vorig jaar uitgeschreven hadden voor presentaties in Milaan. Een zeer deskundig panel heeft ons geadviseerd over de selectie. Dit was geen gemakkelijke opgave, vanwege de hoge kwaliteit van de inzendingen. Ik dank hiervoor Suzanne Oxenaar, Ineke Hans en Annemartine van Kesteren.

Terugblikkend op alle inzendingen, merken zij op dat Dutch Design allang niet meer uitsluitend bestaat uit het ontwerpen van 'spullen'. Designers breiden hun kennis en hun werkterrein uit in allerlei richtingen. De adviescommissie constateert dat met name jonge ontwerpers hierin ook samenwerken met wetenschappers. Hierdoor ontwikkelen zich nieuwe praktijken en ontstaan crossovers met bijvoorbeeld gezondheidszorg, of met voedselproductie en voedselconsumptie.

Niet altijd is het resultaat van deze nieuwe praktijken een product; het kan ook een proces, een dienst of een pamflet zijn. Of gericht zijn op het creëren van een nieuw bewustzijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ecologische consequenties van bepaalde productietechnieken.

Veel ontwerpers verrichten onderzoek naar de toepassing van nieuwe technologie of experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe materialen. Als reactie op de digitale wereld ontstaat hierbij een duidelijke belangstelling voor de beleving van materialen en de ervaring van ruimte. Wat kan de betekenis van design in deze tijd zijn? Sommige ontwerpers werken juist dit vraagstuk verder uit en begeven zich in het snel groeiende domein van het social design. Bij deze nieuwsgierige, onderzoekende en activistische houding past het werken in steeds wisselende netwerken en collectieven. De adviescommissie noemt het werken in collectieven een specifiek kenmerk van het hedendaagse Dutch Design. De beelden die u net zag zijn afkomstig uit het boekje dat we samenstelden en dat als gids kan worden gebruikt voor een ontdekkingstocht langs de presentaties van de ontwerpers, die vanuit het Stimuleringsfonds zijn ondersteund. U kunt zich op vele locaties laten verrassen. Een bezoek aan Milaan is immers ook een goede gelegenheid om design te vieren. Ik wens u daarbij heel veel plezier. Ik dank de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken die het ons mogelijk maken om deze ontwerpers te ondersteunen; de ambassade, het consulaat en het Het Nieuwe Instituut voor hun steun bij de voorbereidingen van deze Design Week en -last but not least- de Design Academy voor hun gastvrijheid en prettige samenwerking.

Fotografie: Angeline Swinkels