<
actueel / nieuws

Terugblik Stadmakerscongres 2018

13 november 2018

Tijdens het door AIR georganiseerde Stadmakerscongres presenteerde het Stimuleringsfonds de nieuwe Open Oproep 'Anders werken aan stad dorp en land'. Het fonds programmeerde tevens het deelprogramma 'Stadslabs en de Omgevingsvisie' en samen met TU-Delft de lunchworkshop 'Participatory City making'. Welke rollen vervullen stadslabs en stadmakers in de bredere context van de opgaven die worden geformuleerd in de nationale en de lokale Omgevingsvisie?

 • Stadslabs en de Omgevingsvisie
  Het Stimuleringsfonds onderzoekt actuele ontwikkelingen en inzichten. Het fonds introduceert instrumenten die lokale en regionale overheden kunnen gebruiken wanneer ze aan de slag willen gaan met de nieuwe omgevingswet. Met de Smart Urban Lab-kit wordt in steden als Maastricht en Rotterdam de methode van de stadslabs als mechanisme van 'smart governance' verder ontwikkeld. Participatory City Making is een ontwerponderzoek van TUDelft, Drift en Creating010. Het doel is een raamwerk van kleinschalige experimenten te ontwikkelen dat zowel stadmakers initiatieven als gemeentes kan helpen.
 • Nicole van Rijkens en Christian Scholl, ICIS (Universiteit Maastricht) presenteren de Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN).

 • Moderator Edwin van Uum met de Smart Urban Lab-kit.

 • Moderator Edwin van Uum gaat in gesprek met het publiek.

 • Gaston Gelissen, Programmadirectie Nationale Omgevingsvisie, Ministerie van Buitenlandse Zaken, reflecteert op de stadsmakerspraktijk.

 • Kees Boks, Gemeente Midden-Delfland, beleidsmedewerker Landelijk Gebied & Community manager Midden IN Delfland (MIND)

 • Sven Cimmermans, Gemeente Maastricht vertelt over het experimenteren in Maastricht-LAB.

 • Ingrid Mulder, Associate Professor, Industrial Design - TU Delft, vertelt over het onderzoek 'Participatory City Making'.

 • Nazanin Hedayati, Stimuleringsfonds, presenteert de nieuwe 'Open Oproep Anders werken aan stad dorp en land'. Zij nodigt gemeenten uit voor 18 december deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders Werken.

 • Gerard Nijboer, procesmanager Innovatie Gemeente Rotterdam.

 • Deelnemers ontvingen het Stadslab Manifest.

 • Lunchworkshop 'Participatory City making'
  Aan de hand van een aantal Rotterdamse cases onderzocht het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, TUDelft en Creating010 tijdens de lunchworkshop hoe verschillende stakeholders te betrekken zijn bij het participatieproces. Stadmaken vraagt om innovatieve samenwerkingsverbanden met lokale overheden, lokale instituties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers. De Nationale Omgevingsvisie vraagt om nieuwe rollen en verbindingen tussen bestuurders en maatschappelijke initiatieven. Hoe kan je dit inclusief maken? Op welke manier kan je dit proces duurzaam doorontwikkelen?
 • Sander Hazevoet, Vitibuck Architects, droeg voor de workshop een case aan vanuit de Stadslab Maashaven.

 • Manon Nagelkerken, Dakpark Rotterdam

 • Joke Mulder, Stadslab Cool-Zuid

 • Gerard Nijboer, procesmanager Innovatie Gemeente Rotterdam.


 • Foto's: Aad Hoogendoorn

  nieuwsbrief Urbanisatie
  Op de hoogte blijven over het onderwerp urbanisatie? Meld u aan via architectuur@stimuleringsfonds.nl voor de speciale nieuwsbrief, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd, o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief urbanisatie'.