<
actueel / nieuws

The Art of Impact van start

01 december 2014

Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Tijdens het evenement Cultuur in Beeld op 1 december presenteerde minister Bussemaker dit nieuwe programma. “Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig", aldus Bussemaker. "Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit, maar ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.”

The Art of Impact… richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden en wil de impact van bestaande projecten versterken en meer publiek te bereiken. Daarnaast ondersteunt het nieuwe initiatieven die vanuit een culturele invalshoek een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken.

The Art of Impact… roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten.

The Art of Impact… is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen.

De programmaleider is Michiel Munneke. Hij werkte twintig jaar voor World Press Photo, waarvan de laatste twaalf jaar als directeur. Zie voor meer informatie de nieuwe website: www.theartofimpact.nl.

Het ministerie van OCW lanceert samen met de zes landelijke publieke cultuurfondsen: The Art of Impact. Met dit programma worden nieuwe en bestaande kunstprojecten met een duidelijke maatschappelijke impact onderzocht en gestimuleerd. Doe je mee?

website

www.theartofimpact.nl