<
actueel / nieuws

THUIS IN DE WIJK

21 juli 2015

Remake, buro voor architectuur – Thuis In De Wijk
Remake stelt dat tijdelijke huisvesting met zorg onderdeel dient te zijn van een groter aanbod van wonen en zorg dat aansluit bij het (zorg)netwerk van patiënten in de wijk. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het project Thuis in de Wijk richt zich op de wijken Kanaleneiland en Zuilen in Utrecht. Remake wil in deze wijken bijdragen aan de ontwikkeling van een Wijkcommunity. Daartoe werkt de aanvrager samen met ouderen en overige stakeholders aan een ZorgHUB in de wijk, een online en offline uitwisselingsplatform die als wijkonderneming door de ouderen en de stakeholders wordt geëxploiteerd. Door online en offline middelen in te zetten bereikt Remake een grote groep mensen. De woonadvieswinkel (offline) brengt in een wijkwinkel-centrum expertise op het gebied van zorg, cultuur, mantelzorg en wonen samen. Daar kunnen bewoners in een keer alles regelen wat zij nodig hebben bij een (tijdelijke) zorgvraag. Online creëert Remake een platform waarop het aanbod van wonen en zorg te regelen is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid onderling contact te leggen. Het onderzoek valt uiteen in onderzoek naar voorbeeld-projecten in binnen en buitenland, een analyse van de netwerken in de wijk en van de achtergronden van de doelgroepen, gebouwanalyses en locatieanalyses van beschikbare gebouwen en grond, ontwerpend onderzoek in wijkateliers en een maatschappelijke kosten en baten analyse. Bij het project zijn onder andere Woningcorporatie BO-EX, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, Gemeente Utrecht, Axion Continu en Careyn betrokken.