<
actueel / nieuws

Tijdelijk (t)huis

11 februari 2010

Op 24 februari presenteert TVDH Architecten op een symposium de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting voor dak- en thuislozen in Nederland.

De opvang van deze kwetsbare groep krijgt steeds meer aandacht, maar op het bouwkundige vlak blijven een systematische aanpak en verbeteringen achter, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Het aantal dak- en thuislozen neemt toe, maar ook de differentiatie in de samenstelling van deze groep. De traditionele opvang met alleen slaapruimte volstaat niet meer. Er is ook behoefte aan ruimtes waar zorg geboden kan worden en waar mensen begeleid kunnen worden om weer 'normaal' te gaan leven.
Het programma van het symposium bestaat uit een aantal lezingen, een workshop en de presentatie van het rapport.

Het symposium is op 24 februari vanaf 12:30u in Concordia in Den Haag.
Aanmelding is verplicht via s.schuurmans@tvdh.nl; deelname kost € 50.
In 2007 heeft het SfA aan dit project subsidie verleend.