<
actueel / nieuws

Tips voor aanvragers

05 februari 2019

Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen via de Deelregeling Talentontwikkeling. De deadline voor het aanvragen van de werkbeurzen voor 2020 is 6 maart 2019.

Getalenteerde ontwerpers en makers - variërend van jong en startend tot wat ouder en meer ervaren - komen in aanmerking voor de talentontwikkelingsbeurs. De werkbeurs geeft je een jaar lang de tijd om richting te bepalen, te investeren in kennisontwikkeling, je netwerk uit te breiden en te werken aan de professionalisering van je praktijk.

Ben je van plan om een aanvraag bij de Deelregeling Talentontwikkeling of een van onze andere deelregelingen in te dienen, maak dan gebruik van deze tips:

1. Informeer jezelf
Op de website van het Stimuleringsfonds is veel informatie te vinden over alle verschillende regelingen, ook die voor Talentontwikkeling. Je vindt hier allerlei handige documenten zoals het Subsidiereglement en de Deelregeling Talentontwikkeling. Neem voordat je een aanvraag begint dus even de tijd om alle basisinformatie door te nemen.

2. Wees kritisch op jezelf
Zelfreflectie is sowieso belangrijk, zeker bij het ontwikkelen van een voorstel voor een subsidieaanvraag. Stel jezelf vragen over je concept en over wat je aan je vak toevoegt. Zorg bovendien voor een goede motivatie, daar hechten de commissieleden veel waarde aan.

3. Zorg voor relevantie
Vraag jezelf af waarom je project nodig is, voor jezelf, voor het vak, voor de wereld. En zorg ervoor dat je dit in je aanvraag duidelijk maakt.

4. Vraag feedback van anderen
Om je voorstel aan te scherpen kunnen reacties van buitenstaanders en/of vakgenoten heel waardevol zijn. Discussieer met hen over je voorstel, vraag feedback en stel scherp waar je heen wil.

5. Wees volledig
Aanvragen worden door de commissies beoordeeld op basis van de in de aanvraag aanwezige informatie. Zorg dus dat deze volledig is en vergeet geen details. Wat voor jou helder is, is dat voor een ander niet per definitie, zeker als hij jou en/of je werk niet kent.

6. Wees duidelijk
Het goed weten overbrengen van je plannen en ambities is het halve werk. Zorg daarom dat je aanvraag helder en goed is geschreven. Let er daarbij op dat de ambities die je formuleert in je motivatiebrief aansluiten op je portfolio. Laat dit desnoods door iemand checken.

7. Wees niet te kritisch op jezelf
Kritisch zijn op jezelf is goed. Maar té kritisch zijn heeft een remmend effect. Diskwalificeer jezelf daarom niet bij voorbaat. Word je voorstel afgewezen, realiseer je dan dat iedereen op zijn eigen merites wordt beoordeeld, maar dat je natuurlijk wel altijd te maken hebt met de concurrentie. Vooral in overvraagde rondes kan dat bepalend zijn.

8. Raak niet ontmoedigd
Wees niet bang voor een afwijzing. Je moet soms even wachten, maar er komt altijd een nieuwe gelegenheid om een subsidieaanvraag in te dienen.

vragen
Heb je een vraag die niet beantwoord wordt op de Deelregeling Talentontwikkeling pagina? Mail Marieke Ladru of Roxanne Minten van de Deelregeling Talentontwikkeling. Of bel +31 (0) 10 4361600 tijdens het telefonisch spreekuur:

vrijdag 15 februari 2019 tussen 10.00-12.00
vrijdag 22 februari 2019 tussen 10.00-12.00
vrijdag 1 maart 2019 tussen 10.00-12.00