<
actueel / nieuws

Tips voor deelregeling Talentontwikkeling aanvragers

30 januari 2020

Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen aan via de deelregeling Talentontwikkeling. Tussen 6 februari en 6 maart 2020 is het mogelijk om een werkbeurs aan te vragen voor 2021.
Startende en getalenteerde ontwerpers en makers komen in aanmerking voor de talentontwikkelingsbeurs. De werkbeurs geeft je een jaar lang de tijd om je artistieke koers te bepalen, te investeren in kennisontwikkeling, je netwerk uit te breiden en te werken aan de professionalisering van je praktijk.

Let op: vraag vóór 6 maart een account aan via onze online aanvraagomgeving. Het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren.

Ben je van plan om een aanvraag bij de deelregeling Talentontwikkeling in te dienen, maak dan gebruik van deze tips:

1. Informeer jezelf
Op de website van het Stimuleringsfonds is veel informatie te vinden over alle verschillende regelingen, ook over de deelregeling Talentontwikkeling. Neem voordat je een aanvraag begint dus even de tijd om alle basisinformatie door te nemen.

2. Bekijk het Platform Talent
Bekijk het Platform Talent en krijg een beeld van de makers die eerder werden ondersteund vanuit de deelregeling Talentontwikkeling. Het platform geeft een overzicht van alle makers die sinds 2014 de beurs ontvingen en biedt inspirerende portretten.

3. Wees kritisch op jezelf
Zelfreflectie is belangrijk, zeker bij het schrijven van een ontwikkelplan. Bedenk goed wat jij met de werkbeurs wil en zorg voor een goede motivatie, stel jezelf de vraag wat je aan je vak toevoegt door middel van positionering en zorg voor goede omschrijvingen van je werk.

4. Vraag feedback van anderen
Om je aanvraag aan te scherpen kunnen reacties van buitenstaanders en/of vakgenoten heel waardevol zijn. Bespreek met hen over je motivatie en je plan, vraag feedback en stel scherp wat je wilt ontwikkelen binnen je praktijk.

5. Wees concreet
Het goed weten overbrengen van je plannen en ambities is het halve werk. Zorg daarom dat je aanvraag helder en goed is geschreven. Let er daarbij op dat de ambities die je formuleert in je motivatiebrief aansluiten op je portfolio. Laat dit desnoods door iemand checken.

6. Raak niet ontmoedigd
Jaarlijks krijgen we veel aanvragen binnen voor de talentontwikkelingsbeurs. Raak niet ontmoedigd als je niet meteen wordt geselecteerd. Blijf je praktijk ontwikkelen en scherp je portfolio aan. Soms lukt het de eerste keer niet, maar krijg je de beurs wel bij de tweede keer dat je hem aanvraagt.

vragen
Alle basisinformatie over de deelregeling Talentontwikkeling vind je hier. Heb je een vraag die niet wordt beantwoord? Neem dan contact op met Sharvin Ramjan van de deelregeling Talentontwikkeling.