<
actueel / nieuws

Tips voor ontwerpers over ondernemen in Zuid-Korea

15 juli 2014

De creatieve economie van Zuid-Korea groeit in razend tempo. In 2008 sprak het land de ambitie uit om de designhub van Zuidoost-Azië te worden. Op 25 juni organiseerde East-West Education Center (EWEC) een informatiebijeenkomst over marktkansen voor ontwerpers in Zuid-Korea.

EWEC en de ontwerpers Ineke Hans, Samira Boon en Anne Miltenburg spraken deze middag over de kansen die er in Korea liggen, noemden relevante thema's voor een Nederlands-Koreaanse samenwerking en de do's en don'ts voor ondernemen in Korea.

In 2008 sprak Zuid-Korea de ambitie uit om de designhub van Zuidoost-Azië te worden. Sindsdien heeft een grote cultureel-economische infrastructuur zich ontvouwen, met Seoul als epicentrum. De creatieve ondernemers poppen uit de grond, aangespoord door recent overheidsbeleid waarin de creatieve economie wordt bestempeld als een van de Koreaanse topsectoren. Koreaanse bedrijven zoals LG en Samsung zijn aanjagers van de crossover tussen technologische innovatie en design. Dit alles is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer designers zetten voet aan wal in Korea en gaan samenwerkingen aan met Koreaanse bedrijven, designers of universiteiten.

Zo liggen er bijvoorbeeld kansen voor een Nederlands-Koreaanse samenwerking op het gebied van sociaal-maatschappelijke problemen waar Korea mee te kampen heeft. Ineke Hans stipt een drietal thema's aan; de afval- en grondstoffenproblematiek, een vergrijzende samenleving en snel toenemende urbanisatie.

Vijf tips
Nederlandse designers Samira Boon en Anne Miltenburg, die al eerder in Korea woonden en werkten, benadrukken dat er vooral veel te leren valt van de Koreanen. Vijf tips van de twee ervaringsdeskundigen voor beginnende ontwerpers in Zuid-Korea.

1. zoek samenwerkingen op met lokale partijen, zoals designuniversiteiten, ambachtsorganisaties en het bedrijfsleven; de Koreaanse markt is voor nieuwkomers vrij hermetisch gesloten. Door samen te werken met Koreaanse partijen bouw je een netwerk op, leer je de Koreaanse gebruiken kennen en verschaf je jezelf toegang tot de markt.
2. ga altijd mee uiteten met Koreaanse werkrelaties en eet alles wat ze je voorschotelen; zo investeer je in je werkrelaties en toon je aan dat je intenties serieus zijn.
3. investeer in het opbouwen van een band met je directe collega's; er wordt veel waarde gehecht aan informele werkrelaties.
4. wees je bewust van de hiërarchische bedrijfsstructuur in Zuid-Korea; inspraak, discussie en groepsbeslissingen worden overschaduwd door status en een snelle besluitvormingscultuur.
5. laat je meevoeren in de 24-uurswerkcultuur; kijk niet verbaasd op als je collega's de nacht doorwerken terwijl jij van plan was om om 18.00 uit te klokken. Opdrachtgevers kunnen om 20.00 bellen met de mededeling dat ze een opdracht voor je hebben, maar dat die wel de volgende middag al af moet zijn.

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival
Het Stimuleringsfonds roept product-, industrieel- en modeontwerpers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens het festival, dat van 26 tot 30 november 2014 plaatsvindt in Seoul. In vijf subcategorieën Sharing, Healthcare, Hospitality, Healing en Heritage worden mogelijke antwoorden en oplossingen vanuit een designperspectief gepresenteerd. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelname van 10 ontwerpers aan het Holland Paviljoen en een achtdaags verblijf in Seoul gedurende het festival.
Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.

Lees meer over de oproep op: >> Open Oproep Deelname Seoul Design Festival
  • Informatiebijeenkomst East-West Education Center

  • Informatiebijeenkomst East-West Education Center

  • Informatiebijeenkomst East-West Education Center