<
actueel / nieuws

Toekenningen Digitale cultuur 2017

27 juli 2017

De contouren van de nieuwe regeling Digitale cultuur beginnen zich na een half jaar af te tekenen. Wat zijn de belangrijkste tendensen en hoe positioneert de nieuwe regeling zich?

Verdeeld over twee rondes ontving de nieuwe Deelregeling Digitale cultuur maar liefst 128 aanvragen. Dit forse aantal zorgt ervoor dat de lat hoog ligt. Per ronde wordt er voor meer dan een miljoen euro aangevraagd op een beschikbaar budget van 200.000 euro. De adviescommissie heeft dan ook scherpe keuzes moeten maken en moeten prioriteren binnen de positief beoordeelde voorstellen.

prioritering
Projecten waarbij technologie een meer dienende of ondergeschikte rol speelt, krijgen bij de beoordeling minder prioriteit. De commissie kijkt echter nog scherper naar het onderliggende ontwerpvraagstuk en de aansluiting bij maatschappelijke opgaven. Het fonds streeft er zodoende naar om de regeling meer in te bedden binnen de creatieve industrie en sterker te positioneren ten opzichte van bijvoorbeeld de beeldende kunst of podiumkunsten.

toekenningen
De verscherpte focus van de commissie heeft zeker niet geleid tot eenvormigheid onder de toegekende projecten. Deze vormen nog steeds een rijk pallet, waarbij opvalt dat de projecten van individuele makers goed vertegenwoordigd zijn. Hieronder wordt een aantal tendensen toegelicht.

onderzoek
In verschillende ondersteunde projecten ligt de nadruk op theoretisch onderzoek, zoals het project 'What can we learn from Computer Vision' van Coralie Vogelaar, over de mogelijke toepassingen van beeldherkenningstechnieken of het project 'Object-Oriented Subject' van FiveBlackCats Design, dat zich richt op de voorspellende kwaliteit van de algoritmes van Facebook.

Bij andere projecten gaat het concreet om een artistieke productie, zoals het journalistieke mobile storytelling project 'A Temporary Contact' van Sara Kolster en Nirit Peled en de VR-productie 'Presence – We are the content' van Open Resource, waarin ontmoetingen in VR centraal staan. Ook deze producties kennen een sterk onderzoekend karakter.

 • 'Serge & Mondriaan' van Thomas Ankersmit


 • cross-over
  De cross-over met podiumkunsten wordt gemaakt in twee voorstellen uit de performance hoek: 'ORE', een soundscape en performance van Benny Nilsen en 'Serge & Mondriaan' van Thomas Ankersmit, waarin oorspronkelijke ideeën van Mondriaan uit de jaren 20 voor futuristische muziek worden uitgevoerd.

  open source
  Het project 'RNDR' van LUSTlab heeft betrekking op het ontsluiten van in eigen beheer ontwikkelde software volgens open standaarden. 'Bini Oculus' van Spatial Media Laboratories ontwikkelt een instrument waarmee het huidige 3D-weergavesysteem van bioscopen wordt opengebroken voor makers van experimentele film.

  aansluiting met game industrie blijft achter
  Opvallend is dat er in de afgelopen twee rondes nog geen aanvragen vanuit de game industrie door de selectie zijn gekomen. Game ontwikkelaars weten de regeling – na het beëindigen van het Gamefonds – wel te vinden, maar de voorstellen weten de commissie nog niet te overtuigen. Wel zijn sinds de start van de regeling de projecten 'What Remains' van Marloes de Valk (No coffee, no prana) en 'Survival in the age of Fake News' van Jonas Lund ondersteund. Deze projecten verbinden kritisch, artistiek onderzoek aan de gamecultuur, maar ze vertrekken daarbij meer vanuit de kunst traditie dan vanuit vanuit de game traditie. Het fonds en de game ontwikkelaars lijken elkaars taal dan ook nog onvoldoende te spreken. Het Stimuleringsfonds zal zich daarom in het najaar inspannen om de dialoog met de game industrie te versterken en te zoeken naar een betere aansluiting met deze aanvragers.

  deadline nieuwe rondes
  De komende deadlines voor de Deelregeling Digitale cultuur zijn op 9 augustus en 18 oktober 2017.
 • 'ORE', een soundscape en performance van Benny Nilsen