<
actueel / nieuws

Toekenningen eerste ronde vormgeving 2017

11 mei 2017

In de eerste ronde van 2017 zijn binnen de Deelregeling Vormgeving elf projecten gehonoreerd. Met de selectie wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de diverse doelstellingen van de regeling: van een talentontwikkelingsproject voor illustratoren door Rose Stories tot de presentatie in Afrika van het project van modeontwerper Duran Lantink en fotograaf Jan Hoek over transgender-prostituees in Kaapstad. De volgende deadline van de regeling Vormgeving is 31 mei.

De adviescommissie selecteerde uit 59 aanvragen 2 publicaties, 1 tentoonstelling, 1 evenement en 1 talentontwikkelingstraject. Daarnaast krijgen 6 ontwerpers een bijdrage om te werken aan onderzoek en ontwikkeling van hun projecten.

We lichten er een aantal uit:

Rose Stories | talentontwikkelingstraject kinderboeken met cultureel divers perspectief
Rose Stories zet een talentontwikkelingsproject op voor negen illustratoren en negen schrijvers die onder begeleiding van experts samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe verhalen en illustraties, waarin kinderen van niet-westerse afkomst de hoofdrol spelen. Dit project draagt zowel bij aan de talentontwikkeling van de illustratoren als aan het aanbod van kwalitatieve kinderboeken met een cultureel-divers perspectief. meer

Stichting Nederlands Theater Festival | expositie over scenografie door Nicky Nina de Jong
Met een jaarlijkse expositie beoogt de Stichting Nederlands Theater Festival scenografie bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Scenograaf en kostuumontwerper Nicky Nina de Jong is gevraagd een serie exposities te ontwerpen en in te richten over scenografie. In de eerste tentoonstelling worden alle aspecten van het vak scenografie belicht als kennismaking met het vak. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens het Theater Festival in september 2017.
meer

Valiz | publicatie over de representatie van het geklede lichaam
Analyse en reflectie op mode biedt de publicatie ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices van Valiz. Het is de ontsluiting van een beschouwend en experimenteel onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in de gedrukte media van 1977 tot heden. Kunstenaar Joke Robaard en fotograaf Camiel van Winkel analyseren, ordenen en beschouwen het beeldarchief van modeadvertenties dat Robaard heeft aangelegd. Dit theoretisch kader kan nieuwe perspectieven bieden op modevormgeving én de beschouwing van mode en menselijk gedrag.
meer

Jan Hoek en Duran Lantink | presentatie Sistaaz of the Castle in Zuid-Afrika
Een ander project dat modevormgeving vanuit een nieuw perspectief benadert is het project Sistaaz of the Castle, gericht op de uitbundige kleding van transgender-prostituees in Kaapstad (Zuid-Afrika) van fotograaf Jan Hoek en modeontwerper Duran Lantink. Hun kleding was de inspiratiebron voor een nieuwe collectie van Lantink. In de zomer van dit jaar trekken Jan Hoek en Duran Lantink weer naar Zuid-Afrika en laten de meiden de nieuwe collectie tonen tijdens de Fashion Week in Kaapstad. Ook worden ze gefotografeerd door Jan Hoek. Met dit project proberen Duran Lantink en Jan Hoek de gebruikers bepalend te laten zijn in de totstandkoming van een collectie en tegelijk deze transgender-prostituees in een positief daglicht te stellen.
meer

Andere toekenningen in deze ronde:
Een bijdrage voor de animatiefilm Reruns; de laatste in een filmvierluik van Studio Rosto, voor het workshopprogramma van What Design Can Do 2017, een publicatie over het werk en de praktijk van Claudy Jongstra door nai010; een onderzoeksproject van High on Type over Arabische typografie en kalligrafie, een onderzoek naar rest-inkten en nieuwe toepassingsmogelijkheden door Aliki van der Kruijs; de beeldende vertaling van De genezing van de krekel door Gwen Stok, en nog een beeldende bewerking door Elisabeth Tonnard van poëzie door P.C. Boutens in Wolk.

De sluitingsdatum van deze ronde was op 11 januari 2017. Volgende sluitingsdata van de regeling Vormgeving zijn op 31 mei, 9 augustus en 11 oktober 2017. Bekijk ook andere toegekende projecten uit deze regeling.

Afbeelding: Sistaaz of the Castle, een project van modeontwerper Duran Lantink en fotograaf Jan Hoek.