<
actueel / nieuws
 • BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things door Pinakothek der Moderne

Toekenningen twee rondes Vormgeving 2017

22 augustus 2017

De regeling Vormgeving heeft inmiddels de tweede en derde aanvraagronde van dit jaar achter de rug en dat leverde in totaal 26 toekenningen op. Hier een greep uit de projecten die de afgelopen twee rondes zijn ondersteund. Met deze terugblik tonen we hoe vanuit verschillende invalshoeken invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de deelregeling Vormgeving.

Fashion Fest 2017
De deelnemers van Fashion Fest bestaan uit jonge creatieven met diverse achtergronden en zijn zowel alumni van kunstacademies en ROC's als autodidacten. De Stichting Music and Fashion Battle biedt hen zes maanden lang een intensief programma waarin zij door professionals worden begeleid om zich inhoudelijk en technisch te ontwikkelen. De resultaten worden gepresenteerd op locatie van samenwerkingspartner Tropenmuseum in Amsterdam. Het project vergroot de culturele diversiteit in de mode.

hedendaags ontwerp en nationaal erfgoed
Vijf regionale stadsmusea werken samen aan een tentoonstellingsreeks over de Nederlandse identiteit in het verleden en heden. Stukken uit hun collecties, aangevuld met bruiklenen uit het Rijksmuseum Amsterdam, gaan op grand tour door Nederland. Ontwerpbureau Atelier NL is naar aanleiding van hun onderzoeken naar het verwerken van lokale grondstoffen, gevraagd te reflecteren op dit onderwerp. Per locatie en samen met de bezoekers wordt nieuw werk gemaakt dat bijdraagt aan discussievorming.

 • 'Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Sferen, Hete Vuren' door vijf samenwerkende musea in Nederland


 • illustratie, strip en graphic novel
  Illustratie is ruim vertegenwoordigd in deze twee rondes: Barbara Stok, Victor Meijer, Reynaert Vosveld, Aart Taminiau, Harriet van Reek en Anne Staal ontvingen ieder een subsidie voor het maken van nieuw werk voor hun publicaties. Wobby.club lanceert tijdens het Graphic Matters festival een poster- en affichecampagne, waarvoor zes illustratoren worden gekoppeld aan zes schrijvers.
  Voor de commissie gaf de artistieke kwaliteit van het werk in combinatie met een goede inhoudelijke toelichting op het voorstel en beeldende uitwerking, de doorslag om deze subsidies toe te kennen.

  beschouwing en reflectie
  Twee publicaties reflecteren op het belang en de betekenis van ontwerp én dragen bij aan een beter begrip. Het proefschrift 'Sieraad in Context' van Marjan Unger krijgt een vervolg in een Engelstalige publieksversie: 'Jewellery Matters'. Nai010 Uitgevers wil met de publicatie een nieuwe standaard zetten voor uitgaven over het sieraad in geschiedschrijving en beschouwing.
  Museum Die Neue Sammlung in München ontvangt subsidie voor de inhoudelijke samenstelling van de publicatie 'Beyond The New'. Auteur Louise Schouwenberg bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design en gaat in op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven.

  experiment en crossovers
  Werkplaatsen zijn bij uitstek de plekken voor experiment en innovatie. In de Textielwerkplaats van de Stichting Veranders wordt de mogelijkheden voor samenwerking tussen textielprofessionals met en zonder vluchtelingenachtergrond onderzocht. Stichting Plaatsmaken biedt werkperiodes voor vormgevers om onderzoek te doen naar de toepassingen van digitaalgestuurde technieken in de hoogdruk-, zeefdruk-, riso- en diepdrukwerkplaats. Stichting Beeldenstorm ontvangt subsidie voor ontwikkeltrajecten van twee gevestigde en twee startende vormgevers, waarin de mogelijkheden van de verschillende werkplaatsen volledig worden benut. Met deze projecten worden crossovers en samenwerkingen mogelijk gemaakt.

  totaal overzicht
  In twee rondes werden in totaal 108 aanvragen ontvangen en voorgelegd aan de commissie Vormgeving. Voor iedere ronde was € 200.000 beschikbaar. In beide rondes werden 13 aanvragen gehonoreerd. Kijk hier voor alle toekenningen.

  komende deadline
  Wil je ook een aanvraag doen voor een vormgevingsproject? De laatste sluitingsdatum van dit jaar voor deze regeling is op woensdag 11 oktober 2017. Meer informatie over de regeling vind je hier.
 • Stichting Beeldenstorm organiseert 'De ongehoorzaamheid van de Gladde Spier', een twee jaar durend project bestaande uit een aantal ontwikkeltrajecten in verschillende werkplaatsen.


 • Beeld boven: BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things door Pinakothek der Moderne