<
actueel / nieuws
 • Água Carioca, OOZE Architects

Toekenningen tweede helft 2017

23 januari 2018

In de tweede helft van 2017 zijn binnen de subsidieregelingen Internationalisering, Architectuur, Vormgeving en Digitale cultuur 88 projecten ondersteund. Hieronder lichten we een aantal van de gehonoreerde projecten toe.

internationalisering, tweede helft 2017
De adviescommissie constateert dat er in de tweede helft van het jaar meer startsubsidies worden aangevraagd. Veel aanvragen behandelen complexe maatschappelijke thema's in een coalitie van partners en stakeholders. Dit vergt een gedegen voorbereiding waar de projectvorm van een startsubsidie goed bij aansluit. Over het geheel genomen ondersteunt de adviescommissie een breed palet aan projectvormen en disciplines.

In de laatste twee rondes van 2017 zijn 19 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van € 342.956,-. OOZE Architects presenteert op uitnodiging van de 11e São Paulo Architecture Biennial de resultaten van het project Água Carioca. Água Carioca onderzoekt sinds 2012 de inzet van gedecentraliseerde, natuurlijk waterzuivering via inheemse planten. Intussen is er in Rio een werkend pilotproject van de methodiek gerealiseerd. Ook ondersteunt het fonds het inhoudelijke fundament voor de twaalfde editie van Manifesta: Palermo Atlas. Met deze interdisciplinaire beschouwing en analyse van de stad en regio ontwikkelt curator OMA de inhoudelijke kaders voor de biënnale. Daarnaast biedt de atlas aanknopingspunten voor de actuele architectonische, stedelijke, economische, sociale en culturele transformatieprocessen in Palermo.
meer toekenningen Internationalisering


 • architectuur, tweede helft 2017
  De commissie adviseerde in het afgelopen halfjaar over een grote diversiteit aan aanvragen, zowel qua inhoud als projectvorm. In de laatste twee rondes van 2017 zijn 31 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van €505.915,-. In 2018 starten verschillende innovatieve projecten die relevante ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven agenderen.

  In de twee laatste rondes van 2017 is onder andere een startsubsidie verleend voor een onderzoek van Trancity en MUST naar De Rechtvaardige Stad. De BNI kreeg ondersteuning voor een reflectief onderzoek dat leidt tot de publicatie 50 Jaar interieurarchitectuur in Nederland, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering van het vakgebied. LOLA landscapes ontving subsidie voor de organisatie van de internationale summerschool Future scenarios Chernobyl en Gyz La Rivière kreeg een bijdrage voor de ontwikkeling van een werkscenario voor de documentaire New Neapolis, waarin sociale uitdagingen in relatie tot de havensteden Rotterdam, Napels, Liverpool en Marseille centraal staan.
  meer toekenningen Architectuur
 • New Neapolis, Gyz La Rivière


 • vormgeving, vijfde ronde 2017
  In de vierde en vijfde ronde Vormgeving kregen van de 91 ingediende aanvragen 26 voorstellen een positief advies met een totaalbudget van € 383.362,-. De vijfde en laatste ronde kent onder meer vier startsubsidies toe voor het opstarten van projecten, vijf voor het ontwikkelen van een publicatie en twee voor de presentatie van een tentoonstelling. In deze ronde zagen de adviseurs dat in een groot aantal aanvragen zware, maatschappelijke thema's werden aangesneden. Zij merkten op dat de relevantie daarvan vooral tot zijn recht kwam als aanvragers erin slaagden de thema's te vertalen naar kleine, specifieke onderzoeken of ingrepen.

  De adviseurs zien een interessante artistieke uitwisseling ontstaan tussen verschillende disciplines in het project van TENT circustheater producties en Overtreders W. Zij ontwikkelen samen een mobiel theater voor de acrobatische circusvoorstelling PIT onder regie van Zinzi Oegema. Ontwerpers Hester van Dijk en Reinder Bakker werken aan een ruimtelijk ontwerp dat het publiek letterlijk verhoogt naar het niveau van de vliegende acrobaten, waarin zowel de beleving als de hoge eisen voor veiligheid en duurzaamheid centraal staan.
  meer toekenningen Vormgeving
 • PIT, TENT circustheater producties en Overtreders W


 • digitale cultuur, vierde ronde 2017
  In de vierde subsidieronde van de Deelregeling Digitale cultuur ontving het fonds 55 projectvoorstellen. Met een totaal beschikbaar budget van €200.000 heeft de adviescommissie 12 voorstellen ondersteund.

  Terugkijkend op de ronde, was er een hoog aantal aanvragen op het gebied van virtual reality. Opvallend is dat de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van de VR voorstellen toenemen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project 'Eight' waarin muziek, tekst, scenografie en film op een bijzondere wijze samenkomen in een VR ervaring, mede dankzij de samenwerking tussen een breed scala aan partners. De adviescommissie was met name enthousiast over het technologisch onderzoek naar onder meer de interactie met de omgeving, spatial audio en de motion capture van de zangers en acteurs. Een ander aansprekend VR project is 'The Wee Hours' van animatiestudio Job, Joris en Marieke. Met behulp van een startsubsidie gaan zij in samenwerking met Zesbaans een pilot ontwikkelen van een korte VR ervaring, waarin de technische mogelijkheden worden verkend hoe de kijker zelf een keuze kan maken in verschillende verhaallijnen.
  meer toekenningen Digitale cultuur
 • The Wee Hours, animatiestudio Job, Joris en Marieke


 • deadlines 2018
  De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld en vindt u hier op een rijtje. Naast de deelregelingen worden er in 2018 ook diverse Open Oproepen uitgeschreven. Houdt hiervoor onze nieuwsbrief en social media in de gaten.

  Foto bovenaan: Água Carioca, OOZE Architects