<
actueel / nieuws

Toekenningen - View Source

20 januari 2017

Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op deze pagina toekenningen inzien aan de hand van de subsidieregeling, het projecttype of de subdiscipline die voor u het meest relevant is.

View Source
De hier getoonde toekenning is het project View Source, ondersteund vanuit de regeling Digitale cultuur. View Source is een project van Mozilla Foundation, ThingsCon en The Incredible Machine. De partijen hebben elkaar gevonden in een gedeelde fascinatie en bezorgdheid over de Internet of Things-beweging (IoT). Het project betreft een ontwerpend onderzoek dat zich voor een belangrijk deel afspeelt in Shenzhen. De stad is momenteel wereldwijd toonaangevend in hardware-productie en is op weg om IoT-leider van de wereld te worden. Het doel van het project is om de verschillende manieren waarop Westerse en Oosterse IoT-ecosystemen zich ontwikkelen, inzichtelijk te maken. Aan de hand van een veldonderzoek voor de realisatie van een IoT-verhuurfiets systeem, verdiepen de aanvragers zich in de hardware wereld van Shenzhen. Het IoT-ecosysteem lijkt zich te ontwikkelen volgens een eigen unieke agenda, waarbinnen ontwerpen en ideeën vrij bewegen tussen organisaties en partijen. De opgedane kennis wordt gedeeld met een wereldwijde IoT-community in een serie talks, workshops en publicaties.

Lees hier meer over deze en andere toekenningen binnen de regeling Digitale cultuur.