<
actueel / nieuws

Toekenningen Vouchers 2017

02 februari 2018

In 2017 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de Voucherprocedure voor presentaties in het buitenland 67 voorstellen ondersteund van de in totaal 103 binnengekomen aanvragen. Vanwege de verkorte procedure heeft het fonds sneller en directer op het werkveld kunnen inspelen en veel ontwerpers (mede) in staat gesteld om in te gaan op een buitenlandse uitnodiging. Tegelijkertijd hebben de verstrekte vouchers bijgedragen aan het versterken van de internationale positionering, het vergroten van het werkgebied en de zichtbaarheid van de Nederlandse Creatieve Industrie.

voucher procedure buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker. Per voucher wordt max. € 1.500 verstrekt voor accommodatie, reis-, transport- en eventuele communicatiekosten. Voor de voucherprocedure is per jaar een maximaal bedrag van € 150.000 beschikbaar. Daarvan is gedurende 2017 een totaal bedrag van € 118.789 aangevraagd en € 92.797 verleend aan 67 aanvragers. Het resterende bedrag wordt ingezet en aangevuld vanuit de basisregelingen tot €150.000 voor de vouchers van 2018.

wereldwijde spreiding
De ondersteunde voorstellen variëren van presentaties op festivals, individuele tentoonstellingen tot deelname aan conferenties, symposia en expertmeetings. Deze vonden op 67 unieke evenementen en in 30 verschillende landen plaats, waarvan de top 4 van landen bestaat uit Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zuid-Korea. Kortom de interesse in de Nederlandse Creatieve Industrie is verspreid over een brede reikwijdte van de wereld. Een bijzonder effect van de presentaties is dat een aantal samenwerkingen heeft geleid tot nieuwe uitnodigingen en tot diverse bezoeken van buitenlandse contacten aan Nederlandse partijen.

Hieronder lichten we twee gehonoreerde projecten uit:


 • Knust in Latijns Amerika
  De Kulturele Nijmeegse Universele Stichting (KNUST) is het drukwerk en riso-print atelier van het productiehuis Extrapool, te Nijmegen. Afgelopen voorjaar kreeg KNUST verschillende uitnodigingen vanuit Latijns Amerika waar veel interesse is voor riso-drukkunst. Met een voucher kon KNUST ingaan op de uitnodiging van het Mexicaanse collectief Crater Invertido om een vijfdaagse workshop over riso-print te organiseren in Mexico City. Vervolgens namen zij deel aan het Feira Plana festival in São Paulo (Brazilië) en aan een tweedaagse expertmeeting georganiseerd door het collectief Meli-Melo Press. Bij al deze activiteiten stond de kennisuitwisseling over de werkwijze en de technische en artistieke aspecten van het drukwerk centraal. Dit leidde tot wederzijdse inspiratie en verdere samenwerkingen. Zo wil Crater Invertido en Meli-Melo Press naar voorbeeld van KNUST een residentie-, maak- en ontmoetingsplek opzetten en gaan hun makers op residentie bij KNUST. Doordat KNUST met deze voucher wist in te spelen op de groeiende buitenlandse interesse, verschillende evenementen combineerde en een vervolg beoogde was het fonds overtuigd van een strategische en toekomstgerichte aanpak. Deze heeft duidelijk meerwaarde voor de culturele ondernemerschap van KNUST en tegelijkertijd voor de verspreiding en versterking van Nederlandse kennis op het gebied van drukwerk.
 • KNUST in Latijns Amerika


 • Why and how to start a game collective!
  Tussen 13 en 16 september 2017 vond het A MAZE festival voor de zesde keer plaats in Johannesburg (Zuid-Afrika) waar internationale en Afrikaanse gamemakers, digitale kunstenaars en activisten bij elkaar komen om ideeën, vaardigheden en kennis uit te wisselen op het gebied van onafhankelijke games en playful media. Voor deze editie is Aran Koning namens Sokpop Collective, een groep van Nederlandse onafhankelijke gamemakers, uitgenodigd om een presentatie te geven over het opzetten van een game-collectief. Aran stelt dat er een snel groeiende scene van onafhankelijke gamemakers is in Zuid-Afrika. Hij wil de makers aanmoedigen om samenwerkingen aan te gaan en collectieven te vormen, en bekendheid te geven aan deze makers en kennis die wordt ontwikkeld. Hiermee heeft Aran duidelijke doelstellingen en urgentie geformuleerd voor de voucher waarin wederzijdse (culturele) kennisuitwisseling tussen Zuid-Afrika en Nederland voorop staat. Daarnaast heeft deze presentatie meerwaarde voor aansluiting van Nederlandse game-makers in een breder internationaal netwerk.
 • Why and how to start a game collective!


 • alle toekenningen
  Vind hier een overzicht van de gehonoreerde projecten in 2017.

  indienen in 2018
  Voor 2018 is de aanvraagprocedure licht aangepast om deze te versnellen en zodoende beter te laten aansluiten op de doelstellingen van de procedure. Een persoonlijke, gemotiveerde uitnodiging blijft samen met toelichting op eigen visie en aanpak een belangrijk onderdeel bij de aanvraag en beoordeling.

  Via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds kunt u een aanvraag indienen. Lees hier meer over de Voucherprocedure.

  Foto bovenaan: Little Babylon @ FILE festival, Wave Of Tomorrow