<
actueel / nieuws

Toekomst drie regelingen na opheffing Mediafonds

08 oktober 2015

Op 31 december 2016 eindigt de subsidiëring van culturele mediaproducties door het Mediafonds. Het Stimuleringsfonds werkt samen met het Mediafonds in drie subsidieregelingen: het Gamefonds, de Non-Fictie Transmedia-regeling en het TAX-videoclipfonds. De opheffing van het Mediafonds heeft een aantal consequenties voor aanvragers.

2016
In het overgangsjaar 2016 kunnen alle aanvragers voor de Transmedia-regeling en het TAX-videoclipfonds terecht bij de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Aanvragen bij het Gamefonds verliepen al via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds.

2017-2020
Op dit moment wordt gesproken over toekomstig beleid. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de ambitie om het Gamefonds en de Transmedia-regeling (i.s.m. het Filmfonds) in nader te bepalen vorm voortzetten. Het Filmfonds is voornemens het TAX-videoclipfonds te continueren.

Lees op de website van het Mediafonds meer over deze ontwikkelingen.